Klimaatneutrale bouwkeramische industrie

Klimaatneutrale bouwkeramische industrie

De Nederlandse bouwkeramische industrie intensiveert haar inspanningen om op een klimaatneutrale wijze te produceren. Dat blijkt uit de Duurzaamheidsagenda 2019-2022 die branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) overhandigde aan de heer Hugo von Meijenfeldt, Nederlands SDG Coördinator bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Speerpunten zijn het sluiten van kringlopen, het verbeteren van de biodiversiteit en het behoud van een gezonde en veilige leefomgeving voor de mens

De Duurzaamheidsagenda 2019-2022 is de vierde op rij. Voor de inhoud putte KNB inspiratie uit de ‘2030 Agenda for Sustainable Development and its 17 Sustainable Development Goals’ van de Verenigde Naties die in 2015 door 193 regeringsleiders is aangenomen.

“De duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN moedigen de keramische industrie aan om forse en hervormende stappen te zetten die noodzakelijk zijn om onze wereld op een duurzaam en veerkrachtig pad te krijgen”, aldus KNB-voorzitter Han Noten. De Duurzaamheidagenda 2019 – 2022 draagt het motto “Lokaal voor mondiaal”; kansrijke initiatieven op lokaal niveau zijn dragers voor succes op mondiaal niveau.

Kringlopen sluiten

Circulariteit is voor de keramische industrie een middel om te komen tot optimalisatie van milieuprestaties en vermindering van afval. Deze kringloop begint met de lokale winning van rivierklei. Deze primaire grondstof uit Nederland is niet alleen een hernieuwbare grondstof, ook leidt duurzame kleiwinning concreet tot nieuwe natuur en levert het een bijdrage aan klimaatadaptatie door verbetering van de hoogwaterveiligheid.

Klimaatneutraal bakken

Door innovaties in proces en product wist de keramische industrie de energie-inhoud van haar producten al steeds verdergaand te reduceren. Dit is niet genoeg, zo vindt de sector. Om die reden voorziet de nieuwste Duurzaamheidsagenda in een fundamentele studie die gericht is op de vervanging van aardgas, tot nog toe noodzakelijk voor het keramisch proces, door niet-fossiele alternatieven. Beoogd resultaat is een overwegend klimaatneutrale productie in de toekomst.

Klimaatadaptatie

Energiezuinige gebouwen zijn de toekomst. De uiterst lange levensduur en zeer geringe onderhoudsbehoefte van keramische bouwproducten leveren in onderlinge samenhang zeer gunstige economische- en milieuprestaties.

Keramische bouwsystemen en componenten hebben de potentie om bij te dragen aan klimaatadaptatie, het voorkomen van wateroverlast bij overvloedige regenval en het vergroten van de biodiversiteit in de gebouwde omgeving.

Foto
Ewald van Hal, directeur KNB (r), overhandigt KNB Duurzaamheidsagenda aan de heer Hugo von Meijenfeldt, Nederlands SDG Coördinator Ministerie van Buitenlandse Zaken (l).

Advertisment ad adsense adlogger