Op bouwplaatsen vaak valgevaar geconstateerd

Valgevaar vaak geconstateerd bij controle op 200 bouwplaatsen

Bij ongeveer 140 bouwplaatsen werden overtredingen, waaronder valgevaar, geconstateerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. In totaal ging het om meer dan 250 overtredingen. De inspectie voerde controle uit op 200 bouwplaatsen verspreid over ons land.

“Veel van de ongevallen kunnen worden voorkomen door de juiste maatregelen tegen valgevaar”

Direct stilgelegd

Inspecteurs kwamen veel onveilig ingerichte werkplekken tegen en vaak was er sprake van valgevaar. In meer dan de helft van de gevallen was de situatie zo gevaarlijk dat de werkzaamheden direct zijn stilgelegd. Onveilig werken kan leiden tot ernstig letsel en heeft soms zelfs de dood tot gevolg.

“Veel van die ongevallen kunnen gewoon worden voorkomen door je te houden aan de Arbowet en de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen” legt projectmanager Jane Tijssen van de Arbeidsinspectie uit.

Samen met 150 inspecteurs ging zij donderdag 16 maart het land in om te controleren op bouwplaatsen. Het accent van de controle lag vooral op valgevaar vanaf daken.

Valgevaar

Opvallend was het hoge aantal onveilige werksituaties in Noord-Brabant en Limburg. Ook in en rondom steden als Utrecht en Rotterdam legde de Arbeidsinspectie op meerdere plaatsen direct het werk stil. In veel gevallen gebeurde dat bij installateurs van zonnepanelen en dakdekkers. Het ontbrak dan bijvoorbeeld aan steigers, hekwerken of leuningen. Na een stillegging mag het werk pas weer verder als kan worden aangetoond dat de werksituatie weer veilig is.

Arbowet en bouwplaats

In bijna de helft van de gevallen kunnen bedrijven een boete tegemoet zien vanwege het overtreden van de Arbowet. Een aantal bedrijven kwam er vanaf met een waarschuwing. Er was dan geen sprake van direct gevaar of het ging om een lichte overtreding.

Bewust veilig

Vandaag is de Bewust Veilig Dag , bijna 700 bedrijven doen aan deze dag mee onder het motto: ‘Bewust Bezig = Bewust Veilig’.

Zonnepanelen veilig plaatsen

In ruim een jaar tijd vonden meer dan 40 ongevallen plaats bij installatie van zonnepanelen. En de afgelopen drie jaar waren er vijf ongevallen met een dodelijke afloop. Bij het werken op hoogte zijn grote risico’s. Het is daarom belangrijk dat de werkgever goede instructies geeft en de juiste veiligheidsmaatregelen neemt.

Meer informatie over het veilig plaatsen van zonnepanelen is onder andere te vinden bij brancheverenigingen Holland Solar en Techniek Nederland.

Valgevaar geconstateerd bij controle 200 bouwplaatsen. Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Advertisment ad adsense adlogger