VBB-norm begroeide daken gratis beschikbaar

Begroeide daken VBB-norm gratis beschikbaar

De norm ‘Begroeide daken – Normen voor ontwerp, uitvoering en onderhoud’ is gebaseerd op de NTA 8292 (2016) en FLL 2018, gericht op de Nederlandse markt en nu gratis beschikbaar via ISSO Open.

“De norm Begroeide daken is aangemerkt als professioneel erkend document, juist vanwege de principes en regels die het bevat rond ontwerp, uitvoering en onderhoud”

Behalve voor begroeide daken en natuurdaken, is de norm ook bruikbaar voor dakterrassen, daken op hallen en overkappingen, ondergrondse garages en andere constructies.

Duitse norm voor vergroenen Nederlandse gebouwen

De Vereniging van Bouwwerk Begroeners (VBB) werkt sinds haar oprichting nauw samen met de Duitse Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL). Dit hield in dat deze Nederlandse branchevereniging veelal de Duitse FLL-richtlijn als basis hanteerde voor het vergroenen van Nederlandse gebouwen. Omdat deze voorschriften niet altijd passend zijn, is er nu een specifieke norm voor Nederland ontwikkeld.

VBB zorgt voor Nederlandse norm

Na berichten vanuit de markt en van haar leden dat de Nederlandse praktijk op diverse punten afwijkt van de Duitse normen, ondernam de VBB stappen. Ze vertaalde de Duitse versie en zorgde er vervolgens voor dat deze norm voor begroeide daken aansluit op de Nederlandse praktijk en de hier geldende wet- en regelgeving. Tevens wil de VBB, samen met haar netwerk, de innovatiekracht die aanwezig is in de Nederlandse markt meer ruimte geven. De kennis en innovatie die dat oplevert, kunnen ook in de norm van de VBB worden opgenomen.

Kennisbron en nadere info

Tot op heden werd de Duitse richtlijn voor dakbegroeiing ook in Nederland gevolgd bij ontwerp, aanleg en onderhoud van dakbegroeiing. Dit was belangrijk omdat de richtlijn, bij afwezigheid van duidelijke eisen en normen, de bedrijven in deze sector een belangrijke bron van kennis bood voor professioneel gebruik en toepassing. Vandaar dat de FLL-richtlijn lange tijd de standaard was bij de toepassing van begroeiing op daken. Omdat dit op punten niet aansloot op de Nederlandse wet- en regelgeving, werkte de VBB aan een aangepaste norm.

De nieuwe, aangepaste norm is gratis te raadplegen met een (gratis aan te maken) ISSO-profiel.

Begroeide daken VBB-norm gratis beschikbaar. Lees ook: Gasvrij Groendak – onderzoek groene daken en energievraag gebouw.

Advertisment ad adsense adlogger