Jaar ontheffing voor SDE+ projecten

1 jaar ontheffing voor SDE+-projecten met realisatietermijn in 2020

Alle projecten met een SDE+-beschikking kennen een realisatietermijn. Dit is een uiterste datum waarop het project moet zijn gerealiseerd. Jaar ontheffing voor SDE+ projecten.

Projecten moeten wel naar verwachting binnen dat extra jaar gerealiseerd zijn

De SDE+ subsidie is in het leven groepen ter bevordering van de productie van hernieuwbare energie door bedrijven. Denk daarbij aan energie geproduceerd uit zon, wind, biomassa, geothermie en water. Een voordeel van de SDE+ is dat een bedrijf zich hiermee kan behoeden voor de stijgende energieprijzen en zo onafhankelijkheid kan creëren van de energieproducenten.

De maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken, beïnvloeden de realisatie van SDE+-projecten in 2020. Bijvoorbeeld door een langere levertijd van benodigde materialen of gebrek aan arbeidskracht.

Ook is een beperkte transportcapaciteit vaak een reden om een project niet tijdig te kunnen realiseren.

Kamerbrief

In de Kamerbrief van 21 april 2020 heeft minister Wiebes aangekondigd soepeler om te gaan met de mogelijkheid om één jaar ontheffing te verlenen op de ingebruikname. Dit geldt voor SDE+-projecten met een uiterste realisatietermijn in 2020.

Voorwaarde ontheffing

Een belangrijke voorwaarde voor deze ontheffing is wel dat projecten naar verwachting binnen dat extra jaar gerealiseerd zijn.

Deze ontheffing moet de aanvrager bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aanvragen via sde@rvo.nl, onder vermelding van uw SDE-projectnummer. Daarin moet expliciet vermeld worden dat realisatie binnen de ruimere periode mogelijk is.

Meer weten?

Kamerbrief: Uitvoering SDE+ en hernieuwbare energie
RVO.nl

Jaar ontheffing voor SDE+ projecten

Advertisment ad adsense adlogger