Amersfoort kijkt naar zonnepanelen op monumenten

Amersfoort kijkt naar zonnepanelen op monumenten

In Amersfoort is de gemeente momenteel bezig om de voorwaarden voor zonnepanelen op beschermde stadsgezichten te versoepelen. Op platte daken zou dit mogelijk moeten worden, zo luidt het voorstel. Het betekent een volgende stap in het nadenken over monumentenzorg in combinatie met verduurzaming. Zonnepanelen op monumenten zijn soms nog taboe, maar nieuwe technieken maken een mooie toepassing steeds beter mogelijk.

Vandaar dat her en der langzamerhand steeds beter gespecificeerd wordt wat mag, mooi is en wat juist niet mag. maar soms is er vanuit provinciale en gemeentelijke overheden nog weinig over nagedacht. In Amersfoort gaat het specifiek over beschermde stadsgezichten en niet over zonnepanelen op rijksmonumenten. In de gemeenteraad van Amersfoort lijkt het erop dat een meerderheid wil toestaan dat zonnepanelen voortaan op platte daken van het beschermd stadsgezicht mogen worden aangelegd, zolang dit niet vanuit openbaar gebied zichtbaar is.

Beschermde stadsgezichten

Op het gebied van beschermde stadsgezichten blijkt vaker sprake van regelgeving die het verdient om nog eens tegen het licht te houden. Zo schreef B+U in 2015 over beschermde dorpsgezichten op Ameland en het beschermde stadsgezicht van Amsterdam. Op Ameland wordt druk gediscussieerd over de mogelijkheid van zonnepanelen op monumenten. In Amsterdam zijn zonnepanelen op het beschermd stadsgezicht inmiddels toegestaan. Wel is daarbij de voorwaarde gesteld dat elke aanvraag beoordeeld wordt door een commissie en op esthetische wijze moet worden uitgevoerd.

Energieambitie

In Amersfoort pleit GroenLinks ervoor dat de dure vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op beschermde stadsgezichten gratis wordt. Het is echter betwijfelbaar of dit plan door een meerderheid gesteund wordt. Op monumenten en op hellende daken van beschermde stadsgezichten blijven zonnepanelen in Amersfoort verboden. De gemeente heeft, zoals veel andere steden, de ambitie om in 2030 CO2-neutraal en duurzaam zijn. Historische steden staan daarbij voor de uitdaging om goed na te denken over toepassing van duurzame en energiezuinige maatregelen in historische panden. Waar het onderhoud van deze panden veeleisend en duur is, kan duurzame energie juist ook een oplossing bieden voor gebrek aan onderhoud van monumenten wegens te hoge kosten.

Advertisment ad adsense adlogger