Baat bij Energielabel ‘light’

Energielabel

De bouw heeft baat bij een eenvoudige variant van het energielabel. In plaats van voor elke woning maatwerk te verrichten, kan de bouw bij een lichtere variant straks op straat- en wijkniveau aan de slag. ‘Met een klein aantal variabelen heb je al snel een goede indicatie van het energielabel’, zegt Chris Bruijnes, directeur van programmabureau ‘Meer met Minder’.

Al jaren loopt er een slepende politieke discussie over de invoering van een energielabel. Dat moet huizenbezitters inzicht geven in het energieverbruik van hun woning, zodat zij maatregelen kunnen nemen om dat verbruik terug te dringen. Nederland is verplicht zo’n label in te voeren op basis van de Europese richtlijn voor energieprestatie van gebouwen EPBD.

Kosten en sancties

Op zich is in 2008 het energielabel verplicht gesteld bij de bouw, verkoop en verhuur van woningen en kantoren. Maar omdat er nog geen sancties staan op het ontbreken van het label, kunnen huizen in Nederland nog steeds zonder energielabel verkocht worden, mits koper en verkoper het daar alle twee over eens zijn. De politiek steggelt al jaren over de vraag of het energielabel verplicht moet zijn, over hoe eventuele sancties er uit moeten zien en vooral ook over de kosten van het label.
Deze maand komt minister Stef Blok van Wonen met een nieuw wetsvoorstel. Daarin zet hij in op vereenvoudiging van het energielabel, een nadrukkelijke wens van de Tweede Kamer. Dat sluit aan bij wat programmabureau ‘Meer met Minder’ wil. Dat stelde al eerder een energielabel ‘light’ voor. 
‘Meer Met Minder’ is de nationale energiebesparingsaanpak voor bestaande woningen en andere gebouwen.

Simpel label beter

‘Sanctionering en implementatie worden nog wel eens door elkaar gehaald’, zegt directeur Chris Bruijnes over de hele discussie rondom het energielabel. ‘Het ligt voor de hand huizenverkopers te sanctioneren als ze niet aan de wet voldoen. Maar die discussie wordt vermengd met hoe we het energielabel vaststellen.’
Voor de implementatie is een simpel label beter, zegt Bruijnes. ‘Met zeven tot tien variabelen lukt het ook om het energielabel vast te stellen. We hebben namelijk al veel woningen gelabeld. Omdat veel woningen nu eenmaal van hetzelfde type zijn, zijn we goed in staat zijn om te modelleren. Zo’n meer indicatieve aanpak is interessant voor de bouw omdat de aannemers daarmee sneller kunnen werken. Het detailadvies komt toch pas aan de orde bij het uitbrengen van een offerte.’

Klik hier voor meer informatie

Lees verder in editie 3-2013

Advertisment ad adsense adlogger