Corporaties aan de hybride warmtepomp

Corporaties aan de hybride warmtepomp

Hoe kan een hybride warmtepomp bijdragen aan het verduurzamen van uw woningvoorraad? Ontdek het tijdens een van de regionale inspiratiedagen voor en door woningcorporaties.

De Hybride warmtepomp wordt als kickstarter voor verduurzaming gezien, want hij levert direct een besparing op in bestaande woningen

De deelnemers worden tijdens de bijeenkomst bijgepraat over de mogelijkheden van de hybride warmtepomp en het belang ervan voor een CO₂-neutrale corporatiewoningvoorraad.
Niet alleen komt de techniek aan bod, ook de financiële aspecten, subsidies en risico’s worden belicht. Corporaties die al aan de slag zijn gegaan met hybride warmtepompen vertellen over hun ervaringen. Hoe hebben zij het aangepakt en waar zijn ze tegenaan gelopen?

Hybride warmtepompen

De aanpak van de verduurzaming van de woningvoorraad van corporaties begint vorm te krijgen. Het uiteindelijke doel, CO2-neutraal in 2050, lijkt ver weg, maar om dit te bereiken moet nu al actie worden ondernomen.
Een interessante mogelijkheid is een hybride warmtepomp. Deze combineert een kleine warmtepomp met een HR-ketel en levert warmte met minder energie en lagere CO₂-emissie. Netbeheerders en de overheid staan zeer positief tegenover deze toepassing, die als kickstarter voor verduurzaming direct besparing oplevert in bestaande woningen. Inmiddels lopen er in de corporatiesector diverse projecten met hybride warmtepompen.

Programma inspiratiesessie hybride warmtepompen

• Opening: belang van verduurzaming bij woningcorporaties
• Introductie warmtepompen
• Ervaringen met hybride warmtepompen in huurwoningen door twee (of meer) regionale woningcorporaties
• Toelichting op de Handreiking hybride warmtepompen voor corporaties

Locaties en data

Amsterdam: Eigen Haard, donderdag 8 maart, 13.30 – 16.30 uur
Groningen: Patrimonium, dinsdag 13 maart, 13.30 – 16.30 uur
Tilburg: WonenBreburg, woensdag 28 maart, 9.30 – 12.30 uur

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst is gewenst en kan via BDHO, door te bellen naar 0341 707 462 of een e-mail te sturen naar info@bdho.nl.
Vermeld in de e-mail uw naam, locatie van de sessie en aantal personen waarmee u komt. Ook als u meer informatie wilt, kunt u contact met BDH opnemen. Deelname aan de informatiebijeenkomst is gratis voor corporatiemedewerkers. Deelnemers ontvangen bovendien de Handreiking hybride warmtepompen.

Advertisment ad adsense adlogger