Bouw zet in op energieneutraal wonen

Energrieneutraal

‘We maken alle woningen in Nederland energieneutraal in de komende 20 jaar.’ Dat bevestigt de bouwsector in de volle breedte, door met 21 belangrijke spelers het communiqué Greenhouse Deal te ondertekenen. Die deal werd tijdens de nacht van de duurzaamheid gepresenteerd door Jan Rotmans, voorzitter van duurzaamheidsplatform Urgenda.

Samen met Vernieuwing Bouw nam Urgenda het initiatief voor het communiqué. Zij stellen dat een grote kanteling noodzakelijk is, bij consumenten, de bouwsector en financiers. Want, zo zien ze: ‘De gebouwde omgeving in Nederland is verantwoordelijk voor zo’n 40% van de CO2-uitstoot. Het energieneutraal maken van alle woningen, kantoorgebouwen en scholen zou een geweldige impuls betekenen voor het klimaatbeleid. Maar het zou ook een enorme economische impuls betekenen: tienduizenden nieuwe banen, duurzame innovatie en een bijdrage aan de economische structuurversterking.’

Voordelen

‘De tijd is nu rijp om de krachten te bundelen en tot een overkoepelend, landelijk initiatief te komen. Inzet is om de Nederlandse woningvoorraad in pakweg 20 jaar energieneutraal te maken. Dat levert voordelen op voor de BV Nederland, voor de bouwsector, voor de woningen zelf, voor het milieu en de woningcorporaties.
Uitgangspunt voor deze Green Deal is dat er al goede voorbeelden zijn, die laten zien dat bewoners grote voordelen ervaren als hun woning energieneutraal wordt. Niet alleen de woonlasten van hun woning blijven lager, het comfort van de woning wordt hoger, waardoor bewoners langer genieten van hun woning.’

Gouden kans

Jan Rotmans, voorzitter van Urgenda: ‘Dit is een gouden kans voor Nederland: voor bouwbedrijven, woning-corporaties, installatiebedrijven, energiebedrijven en burgers. Ik ben er trots op dat we met deze partijen de schouders er onder gaan zetten. De tijd is er rijp voor!’
Jacqueline Schlangen, directeur Vernieuwing Bouw: ‘Wat vooral ook heel bijzonder is, is dat er zo veel verschillende mensen zich committeren voor eenzelfde doel. Alleen gaan we het niet redden, maar gezamenlijk kunnen we een aanzienlijke massa realiseren en zo de beweging in gang zetten.’

Lees verder in editie 1-2012

Advertisment ad adsense adlogger