‘Gebruik olieplatforms bij energietransitie’

'Gebruik olieplatforms bij energietransitie'

Omdat veel olie- en gasinstallaties in de Noordzee langzaam verouderen en soms zelfs niet meer in werking zijn, onderzoekt TNO waar kansen liggen voor revitalisatie. Ontmantelen is duur, maar laten verouderen is ook geen optie. Het kennisinstituut voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek heeft daarom een visie ontwikkeld om de platforms ‘in te zetten als leverancier van innovatieve toepassingen in de offshore industrie’. Daarbij blijkt de energietransitie uitkomst te bieden.

De gedachte is om de platforms op zee nieuw leven in te blazen door een verbinding tussen de olie- en gasindustrie op zee en offshore windparken. Oude platforms en gasvelden zouden daarbij op een innovatieve manier kunnen worden ingezet om energie op te slaan die door de windparken wordt gegenereerd.

Sterk symbool

Momenteel verricht TNO samen met Energie Beheer Nederland, Shell en Siemens, wat de mogelijkheden zijn van een dergelijke integratie. Feit is dat wanneer er daadwerkelijk duurzame windenergie op verouderde olieplatforms zal worden opgeslagen, er een sterk symbool van duurzame energietransitie wordt gerealiseerd. Verder wordt het behoud van werkgelegenheid genoemd als reden om de platforms in te zetten. De winning van olie en gas op zee loopt namelijk terug, terwijl de bouw van grote windparken op zee de komende jaren zal toenemen. Vandaar dat wordt gekeken naar de mogelijkheden van de bestaande infrastructuur van pijpleidingen en lege gasvelden.

Opslag en gebruik van windenergie

De energie van nog producerende platforms op zee wordt nu opgewekt met gasturbines die uitstoot van CO2, stikstof- en zwaveloxides veroorzaken. Duurzaam opgewekte energie zou in één klap emissies tot nul brengen. Wat betreft de gasvelden die niet meer in gebruik zijn, ziet TNO vooral opslag van windenergie als mogelijkheid: “De elektriciteit kan worden opgeslagen door deze om te zetten in waterstof. Deze waterstof kan ook worden bijgemengd in de gasleidingen, het zogenoemde ‘Power to Gas’- principe. Uit bijna lege gasvelden kun je ook direct elektriciteit genereren op de platforms, bijvoorbeeld Gas to Wire, als het niet waait en er toch stroom nodig is; Power Balancing. Zo kunnen de kosten van de elektrische netwerken op zee mogelijk flink naar beneden.”

Advertisment ad adsense adlogger