Verhagen: ‘meer tempo verduurzaming van huurwoningen’

Verhagen 'meer tempo verduurzaming van huurwoningen'

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, roept op tot snellere verduurzaming van huurwoningen. Volgens Verhagen worden met het huidige tempo de ambities niet gehaald. “Huurwoningen moeten veel sneller energiezuinig gemaakt worden. Voor eind 2020 dienen huizen gemiddeld energielabel B te hebben, volgens de afspraken uit 2012. Dat betekent dat nog 1,8 miljoen huurwoningen verbeterd moeten worden.”

Acute reden voor zijn ongerustheid is dat in een nieuw onderzoek zo’n 32% van de verhuurders aangeeft dat huurwoningen in 2020 niet het gemiddelde energielabel B hebben. Dit onderzoek is uitgevoerd door bureau Team Vier in opdracht van de bouw- en installatiesector, zo bericht Bouwend Nederland.

STEP-regeling

Verhagen mist ambitie, aangezien het geld en de techniek er volgens hem wel is Daarbij wijst hij op de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector, de STEP-regeling. “Die 400 miljoen ligt te verstoffen, terwijl verhuurders daarmee een deel van hun investeringen kunnen krijgen.” Probleem is volgens Verhagen dat corporaties eerst moeten investeren, voordat ze geld terug kunnen krijgen. “Waarom halen we voor corporaties, die de middelen niet kunnen vrijmaken, het STEP-geld niet naar voren? Dan hebben ze per direct de investeringsruimte om te werken aan die grote en belangrijke opgave.” Daarop aansluitend pleit Verhagen voor meer durf om te investeren bij corporaties en meer voorrang voor verduurzaming van huurwoningen in de bedrijfsstrategie.

‘Tempo maken’

Verder komt de Verhuurderheffing aan bod. “Als blijkt dat verduurzaming niet op snelheid komt door de Verhuurderheffing, dan moet deze worden aangepast, zodat investeringen worden beloond. Dat betekent dat bij de evaluatie van de heffing niet alleen wordt teruggekeken, maar dat ook de blik naar de toekomst gericht moet worden. Reken de effecten eens door voor verduurzaming. Dat is een enorm belangrijke opgave. Die hebben we toch niet voor niets met elkaar afgesproken? Laten we dan ook alles doen om tempo te maken.”

Onderzoek

Nederlandse woningcorporaties bezitten 2,4 miljoen woningen, ruim 31 procent van de hele huizenvoorraad. 24% daarvan heeft momenteel energielabel A of B. De overige driekwart van de huurwoningen heeft C of lager. Volgens de afgesproken ambities zijn er nog vijf jaar om 1,8 miljoen huurwoningen zuiniger te maken. Gemiddeld label B in 2020, terwijl in 2030 het gemiddelde label A dient te zijn, en in 2050 volledige energieneutraliteit. In het onderzoek werden huurders en verhuurders bevraagd over hun redenen om wel of niet te investeren in het zuiniger maken van de woningen. Verduurzaming van huurwoningen krijgt momenteel zelden voorrang en huurders en verhuurders kijken daarbij vooral naar elkaar. De huurder mag zelf maatregelen nemen, maar vindt dat vaak een zaak van de verhuurder. Drie op de vijf corporaties vinden op hun beurt dat huurders moeten meebetalen aan verduurzaming, meestal in de vorm van hogere huurlasten. Maar huurders lijken alleen daar alleen onder strikte voorwaarden aan mee te willen werken.

Advertisment ad adsense adlogger