Rotterdam verduurzaamt na klimaatakkoord Parijs

Rotterdam verduurzaamt na klimaatakkoord Parijs

Rotterdam verduurzaamt naar aanleiding van het klimaatakkoord in Parijs afgelopen december. Deze collegeperiode zal verduurzaming plaats moeten vinden, onder andere door de aanleg van zonneparken op daken en op braakliggende terreinen in en rondom de stad.

Het is de bedoeling dat er voor 100 hectare aan zonneparken in de stad en haven wordt aangelegd. Daarnaast wordt ingezet op woningen met een groen energielabel. Wethouder Pex langenberg van mobiliteit en duurzaamheid presenteerde het ‘pluspakket’ afgelopen maandag aan staatssecretaris Dijksma.

Rijk, gemeente en inwoners

De gemeente wil samen met haar bewoners aan de slag. “De klimaattop in Parijs biedt nieuwe kansen en versnellingsmogelijkheden. Juist in onze stad is de urgentie duidelijk aanwezig, en dat maakt dat we met de Rotterdammers, met de ondernemers en met de deskundigen extra stevig aan de slag gaan voor gezondere lucht en een duurzame stad. Daarin hebben we het rijk hard nodig; sluit regelingen beter aan op de vraag van de gebruikers en biedt zekerheid voor de toekomst zodat je zeker weet dat je investering zich zal terugbetalen”, aldus wethouder Langenberg.

Salderingsregeling

Momenteel worden de eerste gesprekken gevoerd met initiatiefnemers om op de braakliggende terreinen in de stad en haven zonneparken aan te leggen. Ook is er een programma voor het verduurzamen van schooldaken, waarbij zonnepanelen worden aangebracht op 80 daken van scholen in de stad zonnepanelen te leggen. Wethouder Langenberg pleit bij het kabinet voor het snel geven van zekerheid over de salderingsregeling voor zonne-energie (het verrekenen van zonnestroom die je verbruikt en levert) “De onzekerheid over de toekomst van deze regeling stagneert een snelle doorontwikkeling.”

Verduurzaming woningbouw

Daarnaast neemt de gemeente maatregelen om energieneutraal bouwen te stimuleren. Groene bouwplannen worden aangemoedigd en daarbij wordt gekeken om de plannen tot een bepaald bedrag en gedurende een bepaalde periode vrij te stellen van leges. Aan de manier van inkopen zullen strengere eisen worden gesteld waarbij er wordt gekeken naar de energiebesparing en vermindering van schadelijke emissies voor de luchtkwaliteit en het klimaat.

Advertisment ad adsense adlogger