Ook architecten sluiten zich aan bij Lente Akkoord

Lente-Akkoord-BNA

Het Lente Akkoord 2.0 is een meerjarig programma gericht op het verankeren van circulair industrieel bouwen in de bouwpraktijk. Het is opgezet door Aedes, Bouwend Nederland, IVBN, NEPROM en WoningbouwersNL samen met het Ministerie van BZK. Ook de architecten branchevereniging BNA sluit zich nu aan.

BNA sluit zich aan als kernpartner bij het Lente Akkoord: “Alleen door samenwerking vooruitgang”

Op het Lente Akkoord Congres is bekendgemaakt dat de Branchevereniging voor Nederlandse Architectenbureaus (BNA) toetreedt als kernpartner bij het Lente Akkoord.

Het Lente Akkoord 2.0 is een meerjarig programma gericht op het verankeren van circulair industrieel bouwen in de bouwpraktijk. Dit initiatief is opgezet door Aedes, Bouwend Nederland, beleggersvereniging IVBN, brancheorganisatie voor gebiedsontwikkelaars NEPROM en WoningbouwersNL, in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), om deze ontwikkeling praktisch vorm te geven.

In de komende jaren zal de overheid met aanvullend beleid en duurzaamheidseisen komen om de transitie naar een volledig circulaire economie in 2050 te ondersteunen. De eerste mijlpaal is gezet op 50 procent circulair in 2030. Die termijn nadert al snel. De professionele opdrachtgevers in de bouwsector voelen de noodzaak om de klimaatdoelen te halen. Zij willen hieraan actief bijdragen. Dit door proactief in te spelen op de transitie en samen te werken met partners in de bouwkolom en overheden. Op die manier minimaliseren we de kans op vertraging in het ontwikkel- en bouwproces, zo bericht ook BNA.

“We zijn blij om deel uit te maken van de kerngroep. Alleen door samen te werken kunnen we voortgang boeken”, bericht BNA voorzitter Jeroen de Willigen.

Zie ook: Koplopers circulaire bouwsector.

Advertisment ad adsense adlogger