Straks aardwarmte tegen lagere kosten?

Aardwarmtewinning tegen lagere kosten met Geo4all

Het innovatieprogramma Geo4all is gestart. Onder regie van Geothermie Nederland, EBN en TNO gaan 23 partijen in de aardwarmte sector samenwerken aan het innovatieprogramma. Het programma moet gaan zorgen voor meer aardwarmtewinning tegen lagere kosten.

“Samenwerkingsverband rond aardwarmtewinning start het innovatieprogramma Geo4all”

Er is inmiddels 15 jaar aan praktijkervaring in de aardwarmtewinning -sector in Nederland. Daarin zijn al veel onderzoeken uitgevoerd en is veel kennis opgedaan. Door het innovatieprogramma kan er meer gericht onderzoek worden gedaan. Binnen Geo4all zijn er onderzoeksthema’s opgesteld.

Vier thema’s

1. Opzet van geothermieprojecten op dieptes van 500 tot 1500 meter voor meer beschikbare warmte en tegen lagere kosten. Deze ondiepe geothermie is tot nu toe niet zo grondig onderzocht als diepe geothermie. Ook de potentie van gesloten systemen wordt hierin meegenomen.

2. Onderzoek gedaan naar het verbeteren van de aardwarmtewinning in aardlagen die eerder als minder geschikt werden beschouwd. Zowel voor ondiepe lagen als deze suboptimale reservoirs zijn nieuwe boortechnieken en afwerking van de putten vereist. Dit maakt het mogelijk om in meer delen van Nederland aardwarmte te winnen en tegen lagere kosten.

3. Technieken om veel nauwkeuriger de afkoeling in reservoirs rond aardwarmtewinning te monitoren. Daardoor is het enerzijds mogelijk om de onttrekking van warmte aan reservoirs beter te optimaliseren en anderzijds een beter inzicht te krijgen in processen die mogelijk in de toekomst tot aardbevingrisico’s zouden kunnen leiden. Door die kennis kan tijdig op het mogelijk ontstaan van seismische risico’s worden ingespeeld en kunnen deze risico’s worden beheerst.

4. Ook willen de in Geo4all verenigde aardwarmtebedrijven operationele gegevens verzamelen van hun bovengrondse installaties. Dit kan leiden tot lagere onderhouds- en operationele kosten. Deze gegevens kunnen worden omgezet, waardoor de aardwarmtewinning virtueel gesimuleerd- en onderhoud tijdig gepland kan worden. Dat vermindert stilstand van installaties en verhoogt de betrouwbaarheid van de levering van aardwarmte.

Alle Geo4all -thema’s hebben impact op het verbeteren van veiligheid, betrouwbaarheid, kostenverlaging en een meer flexibele inzetbaarheid van aardwarmte.

TKI Nieuw Gas, die namens de Topsector Energie toeziet op subsidieverstrekking, heeft een subsidie van 3,6 miljoen euro gereserveerd voor het innovatieprogramma gedurende de komende drie jaar. De projectpartners rond de aardwarmtewinning dragen zelf 2,7 miljoen euro bij aan het programma.

Bron: Geothermie Nederland.

Advertisment ad adsense adlogger