Partners gezocht voor recycling zonnepanelen

Oproep tot partners voor de recycling van zonnepanelen

Stichting OPEN zoekt partners voor de verbeterde recycling van zonnepanelen. De panelen bestaan uit aluminium en hoogwaardige grondstoffen zoals solarglas, zilver en silicium. Deze grondstoffen kunnen ingezet worden voor de productie van nieuwe betere zonnepanelen of andere toepassingen.

Recycling zonnepanelen

De schatting is dat er in Nederland tot nu toe ruim 50 miljoen panelen zijn geplaatst. Deze panelen worden uiteindelijk afgedankt. Deze afgedankte panelen bevatten hoogwaardige grondstoffen. Op dit moment worden afgedankte panelen ingezameld, verwerkt en voornamelijk hergebruikt als bouwmateriaal. In 2023 was dat ongeveer 1.400 ton. Het is de bedoeling om een toekomstbestendige, verbeterde verwerking van zonnepanelen te realiseren.

Herbruikbare hoogwaardige grondstoffen

Zonnepanelen bestaan uit aluminium, kabels en hoogwaardige grondstoffen zoals solarglas, zilver en silicium. Deze grondstoffen kunnen ingezet worden voor de productie van nieuwe, betere zonnepanelen of andere toepassingen. Zowel in de Europa als in Nederland worden er grote stappen gezet om productiecapaciteit voor nieuwe zonnepanelen te realiseren. Dit moet hand in hand gaan met het vergroten van de benodigde toekomstbestendige verwerkingscapaciteit die nu nog ontbreekt in Nederland en in Europa, bericht men in de oproep aan recycling-partners.

Recycling partners gezocht

Partijen moeten voldoende kwalitatieve en kwantitatieve recyclecapaciteit kunnen bieden. Begin juni publiceert Stichting OPEN een uitvraag via Mercell, waarop die partijen hun interesse kenbaar kunnen maken. Er kan ingeschreven worden binnen twee groepen:
– Verwerking van zonnepanelen met technieken met een grote technische zekerheid. Hier wordt het grootste van het beschikbare volume voor gereserveerd.
– Hoogwaardige verwerking van zonnepanelen met innovatieve technieken die verder uitgewerkt moeten worden, bijvoorbeeld via een pilotinstallatie.

Samenwerking zonnepanelen branche

Stichting OPEN geeft invulling aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor apparaten, lampen en batterijen en werkt samen met ketenpartners om de wettelijke inzameldoelstellingen te realiseren (waarbij het om inzameling en verwerking gaat) en de sector meer circulair maken. In de uitvraag over de verwerking van zonnepanelen werkt Stichting OPEN nauw samen met branchevereniging Holland Solar en Stichting ZRN om dit te bereiken.

Oproep aan partners voor recycling zonnepanelen. Zie ook:
Hergebruik beter verankeren in bouwregelgeving.

Advertisment ad adsense adlogger