“Hergebruik beter verankeren in bouwregelgeving”

Platform CB’23 vraagt feedback: “Hergebruik beter verankeren in bouwregelgeving”

Een brede groep uit de bouwsector heeft in actieteams van Platform CB’23 gewerkt aan nationale afspraken omtrent circulair bouwen. Om te zorgen dat deze uniforme afspraken nog beter worden en op een breed draagvlak kunnen rekenen, is feedback vanuit de sector belangrijk. Je wordt uitgenodigd te reageren.

“Platform CB’23 vraagt feedback op conceptleidraden”

Tijdens de consultatieperiode kunnen betrokkenen uit de hele bouwsector feedback geven op de conceptversies. Actieteam ‘Toekomstig hergebruik’ heeft, als vervolg op hun eerste leidraad, drie conceptleidraden opgesteld over specifieke onderwerpen.

Conceptleidraden Toekomstig hergebruik

Het actieteam biedt aanbevelingen en handvatten om hergebruik beter te verankeren in de bouwregelgeving op het gebied van drie onderwerpen:

Kwaliteitsbeoordeling en -borging

De werkgroep beschrijft naast de technische aspecten ook de zachte kant van toekomstig hergebruik. Uit recente praktijkprojecten met hergebruik is namelijk gebleken dat niet alleen de techniek bepalend is voor het succes van hergebruik. Veel vaker blijkt het proces en specifiek wie welke rol hierbinnen pakt van fundamenteel belang te zijn.
Download (pdf): Kwaliteitsbeoordeling en borging bij hergebruik uit bestaande bouw.

Productprestaties en UPV

Bij het op de markt brengen van producten moet al rekening worden gehouden met hergebruik en hoogwaardige recycling in volgende cycli. Om dit via een eenduidige aanpak mogelijk te maken voor producenten is in deze leidraad een horizontale richtlijn uitgewerkt met aanwijzingen voor uitwerking van productprestaties voor volgende cycli.
Download (pdf): Horizontale richtlijn productprestaties bouwproducten in volgende cyclusen.

Losmaakbaar detailleren

De leidraad Losmaakbaar detailleren gaat niet over een meetmethodiek voor losmaakbaarheid, maar om concrete, praktische losmaakbare detailleringen in zowel de B&U als de GWW. Aan de hand van een stappenplan wordt losmaakbaar detailleren concreet en toepasbaar. Daarnaast is een aantal details uit de praktijk verzameld, is de opgedane kennis vastgelegd en zijn aanbevelingen voor de toekomst gegeven.
Download (pdf): Losmaakbaar detailleren.

De consultatie van een extra conceptleidraad van Toekomstig hergebruik over Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid volgt nog.

Leidraad Circulair ontwerpen 2.0

Het hoofdstuk over Uitgangspunten is project-specifieker gemaakt waardoor het makkelijker leesbaar én bruikbaar is. Waardemanagement en het voorwaardelijke besef daarvan komen aan bod. Het hoofdstuk ‘rollen en samenwerking’ is herzien aan de hand van de feedback en ervaringen. Eerder gepresenteerde praktische tools zijn verduidelijkt en de waarden- en informatiebehoeftenmatrix hebben een update gekregen. Verder is het samenwerkingsmodel vernieuwd.
Download: Circulair ontwerpen 2.0

Feedback

Via een commentaarmodule op de website kunnen betrokkenen uit de hele sector feedback geven op de conceptleidraden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het type commentaar: taalkundige fouten, inhoudelijke suggesties tot verbetering of een fundamenteel bezwaar op een deel van de tekst. Meer informatie over de doelstellingen en werkwijze van de actieteams.

Jaarevent Platform CB’23

De actieteams beoordelen de ontvangen opmerkingen en zullen op donderdag 29 juni 2023 tijdens het jaarevent definitieve versies van de leidraden presenteren. Deze kunnen vrij toegepast worden door partijen die circulair willen bouwen, net als de eerder ontwikkelde leidraden.

Consultatie Platform CB’23 gestart: “Hergebruik beter verankeren in bouwregelgeving”

Advertisment ad adsense adlogger