Praktijkproeven naar verplicht materialenpaspoort

Praktijkproeven eerste stap naar verplichting materialenpaspoorten

Begin 2022 hakt het kabinet de knoop door over een mogelijke wettelijke verplichting van een materialenpaspoort. Minister Ollongren (BZK) wil eerst op advies van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie meer onderzoek laten doen naar de behoefte aan informatie in de bouwketen.

“Praktijkproeven materialenpaspoort: De Stichting Bouwkwaliteit (SBK) gaat alvast een rekenmethode uitwerken”

Zowel rijksoverheid als private partijen werken al een tijdje met materialenpaspoorten, bijvoorbeeld in de vorm van praktijktests. Het gebruik ervan wordt gestimuleerd via fiscale voordelen, maar is niet verplicht.

Praktijkproeven?

Voorafgaand aan een mogelijk wettelijke verplichting van een materialenpaspoort, heeft het Transitieteam Circulaire Bouweconomie de minister geadviseerd meer onderzoek te laten doen en om praktijkproeven uit te voeren.

De minister volgt dit advies en verwacht begin 2022 een beleidsvoorstel aan de Tweede Kamer voor te leggen, zo schijft ze in een voortgangsrapportage.

Circulair gedrag

Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie stelt dat er antwoord nodig is op de volgende vragen:
• Welke informatie is voor de bouwketen in welke situatie noodzakelijk om circulair te werken?
• Hoe kan ervoor gezorgd worden dat deze informatie leidt tot circulair gedrag?
• Welke (alternatieve) instrumenten zijn beschikbaar om in de informatiebehoefte te voorzien en wat zijn de kosten en baten van deze instrumenten?
• In hoeverre kunnen marktpartijen zelf organiseren dat de noodzakelijke informatie beschikbaar is?

Bouwregelgeving

In de brief gaat de minister ook in op de bouwregelgeving voor circulair bouwen. Ze schrijft: “Als voorbereiding op de uitbreiding van het toepassingsgebied van de milieuprestatie-eis naar andere gebruiksfuncties naast nieuwbouw van woningen en kantoren en naar verbouw en transformatie, wordt een rekenmethode uitgewerkt.”

Hierbij zijn de belanghebbende partijen in de bouw nauw betrokken. “Voor de uniforme berekening van milieuprestaties van circulaire maatregelen publiceert de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) rond de jaarwisseling een handreiking voor het werken met indicatoren voor circulariteit.”

Biomassa als bouwmateriaal

Verder zegt de minister toe dat ze binnenkort een duurzaamheidskader voor biomassa zal presenteren, waarin ook aandacht zal zijn voor biomassa als bouwmateriaal. Daarnaast wordt begin 2021 een strategische verkenning ‘Ruimte voor Biobased Bouwen’ aan de Kamer gestuurd.

Praktijkproeven met eerste stap naar verplicht materialenpaspoort.

Advertisment ad adsense adlogger