NO2-sensoren maken luchtmeetsysteem compleet

NO2 sensor

AiREAS breidt netwerk van AirBoxen Eindhoven uit met monitoring verkeersemissies

De gemeente Eindhoven meet de luchtvervuiling in de stad met een netwerk van AirBoxen. Sinds kort zijn deze uitgebreid met NO2-sensoren. Daardoor kan voortaan behalve fijnstof en ozon ook stikstofdioxide gemeten worden, dat met name vrijkomt bij grote verkeersdrukte. Dankzij de uitbreiding is het mogelijk de luchtvervuiling in een grote stad nog beter te monitoren en in kaart te brengen en zo nodig maatregelen te treffen.

Fijnstof

Sinds 2013 hangen er in Eindhoven op 35 plaatsen AirBoxen die fijnstof in verschillende groottes (van 10 micrometer tot kleiner dan 1 micrometer) en de concentraties ozon meten. De metingen worden uitgevoerd met nieuw ontwikkelde sensoren. Dit Innovatief Luchtmeetsysteem (ILM) is opgezet door het samenwerkingsverband AiREAS, waarin onder meer de gemeente Eindhoven, de provincie Noord-Brabant, bedrijven als Philips, Imagelabonline en Imtech ICT, de universiteiten van Utrecht en Twente, het Academisch Medisch Centrum en Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) participeren.

Ontwikkeling

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is verantwoordelijk voor de sensoren. De ontwikkeling van een betaalbare en nauwkeurige NO2-sensor stuitte tot nu toe op veel problemen, maar ECN is er in geslaagd een sensor te ontwikkelen die betrouwbare meetgegevens levert. De NO2-sensor is geplaatst in 5 AirBoxen verspreid over de stad.

Gezonde stad dichterbij

AiREAS wil een gezonde stad dichterbij brengen. Daarvoor is het belangrijk precies te weten waar welke concentraties luchtvervuiling optreden. Fijnstof verergert op korte termijn luchtwegklachten, zoals hoesten en astma-aanvallen, en veroorzaakt op de langere termijn een verhoogde kans op aderverkalking en daarmee op het vaker optreden van hart- en vaatziekten. Ozon dringt door tot in de kleinste luchtwegen en zorgt voor irritatie van de slijmvliezen en ogen. Stikstofdioxide kan bij hoge concentraties irritatie veroorzaken aan ogen, neus en keel en bij lagere concentraties leiden tot een lagere longfunctie.

Belangstelling van andere steden

‘Als je kijkt naar de normen voor luchtvervuiling dan halen we die in Nederland wel. Op landelijk niveau doen we het goed, al zijn er nog enkele knelpunten. Het doel van AiREAS is echter dat je verder kijkt dan die norm, namelijk naar een gezonde stad. Hiervoor moeten we de lokale situatie preciezer in kaart brengen en volgen’, legt expert Luchtkwaliteit Ernie Weijers van ECN uit. ‘Nu we deze componenten van luchtvervuiling kunnen meten, hebben we een meetnetwerk staan dat goed lokaal inzicht geeft.’

Actie

Met de uitkomsten in de hand kunnen overheden onderzoek doen naar gezondheidseffecten en maatregelen nemen, of kan verkeersmanagement aangepast worden. De data zijn openbaar beschikbaar , zodat burgers en bedrijven ook zelf iets kunnen doen om de situatie in hun eigen omgeving te verbeteren. Volgens Weijers kunnen andere grote steden in Nederland profiteren van de ervaringen in Eindhoven. ‘De belangstelling van andere gemeenten is groot en we breiden op korte termijn dan ook uit naar andere plaatsen.’

Advertisment ad adsense adlogger