Subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie

Subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

De subsidies Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie en de Topsector Energiestudies Industrie zijn weer open. Het budget voor de DEI+-thema’s is € 86,1 miljoen.

Tot en met 20 september 2020 kunt u ook subsidie aanvragen voor kortlopende projecten voor Circulaire economie

Voor ‘Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen’ is een apart budget van € 9 miljoen. Voor de Topsector Energiestudies is € 6 miljoen beschikbaar.

Beide regelingen zijn 15 januari geopend. Voor de Energiestudies kan subsidie worden aangevraagd tot en met 1 september 2020 17.00 uur, voor de DEI+ kan dat tot en met 7 januari 2021, 17.00 uur.

Langere looptijd

Nieuw is dat nu het Klimaatakkoord is vastgesteld, er voor de DEI+-thema’s vanaf 2020 meerjarig budget beschikbaar is. De DEI+ ondersteunt daarom voor alle thema’s projecten met een looptijd tot vier jaar.

De DEI+ subsidie was tot nu toe ingedeeld in verschillende thema’s met een eigen budget. Dit budgetonderscheid is nagenoeg verdwenen. Dit jaar is er 1 totaalbudget voor projecten rond de thema’s:
– energie-efficiëntie
– hernieuwbare energie
– CO2-reductie in de industrie flexibilisering
– waterstof
– ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energie

De maximale subsidie per project is € 15 miljoen. Een uitzondering is het thema Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen. Dit thema heeft een apart budget van € 9 miljoen.

Circulaire economie

Deze projecten dragen bij aan de klimaatdoelstelling in 2020. Daarvoor is nog voldoende budget.

Alleen projecten die meer dan € 3 miljoen aan subsidie nodig hebben, kunnen vanaf 15 januari 2020 subsidie aanvragen. Het project mag een looptijd hebben van maximaal vier jaar.

Meer informatie DEI+ en Topsector Energiestudies

Advertisment ad adsense adlogger