10 miljoen voor circulaire economie

'TSE Industrie', nieuwe subsidie circulaire innovaties /Tien miljoen voor circulaire economie

Het kabinet trekt in 2020 extra geld uit om investeringen in milieu- en klimaatvriendelijke technieken te stimuleren voor ondernemers. Zo blijkt uit de Milieulijst 2020. Daarnaast trekt het kabinet komend jaar € 10 miljoen extra uit voor initiatieven op het gebied van de circulaire economie.

Nieuw op de Milieulijst circulaire economie zijn onder andere circulaire woningen, circulaire gevels en een modulair wandsysteem

De nieuwe Milieulijst biedt ten opzichte van 2019 meer mogelijkheden voor ondernemers die investeren in demontage, producten van gerecycled materiaal en kringlooplandbouw. Ook duurzaam vervoer staat hoog op de lijst. Zo wordt de aanschaf van elektrische busjes voor doelgroepenvervoer extra aantrekkelijk. Bovendien zet de regeling meer in op het terugdringen van stikstofemissie.

Fiscaal voordeel

De overheid stimuleert ondernemers om duurzaam te investeren. Via de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) is daarvoor in 2020 een bedrag van € 149 miljoen beschikbaar.

De MIA\Vamil biedt fiscaal voordeel voor investeringen in duurzame technieken. Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor dit belastingvoordeel staan vermeld op de Milieulijst. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat past deze lijst jaarlijks aan na consultatie met de markt.

Demontage-apparatuur

Nieuw op de Milieulijst is productieapparatuur voor het maken van producten die na gebruik makkelijker uit elkaar te halen zijn voor hergebruik of recycling. Ook demontage-apparatuur komt in 2020 in aanmerking.

Daarnaast is de lijst uitgebreid met verschillende circulaire producten, zoals meubels van gerecycled materiaal, volledig recyclebare zonnepanelen en circulaire matrassen. Zo kunnen ondernemers makkelijk investeren in circulaire producten. De eisen voor het verwerken van (chemisch) gerecyclede kunststoffen zijn versoepeld.

Circulair bouwen

In 2020 biedt de MIA\Vamil meer voordeel voor circulair bouwen. Nieuw op de Milieulijst zijn onder andere circulaire woningen, circulaire gevels en een modulair wandsysteem. Het onderscheid tussen verwarmde en onverwarmde gebouwen is verdwenen. Voor bedrijfshallen met een industriefunctie stelt de lijst aanvullende voorwaarden.

Elektrische voertuigen

Tot slot wordt de aanschaf van elektrische voertuigen gestimuleerd. In 2020 mogen bedrijven, mits ze aan de voorwaarden voldoen, 36% van de aanschafwaarde van elektrische busjes voor doelgroepenvervoer aftrekken van hun (winst)belasting. In 2019 was dat nog 27%.

Ook op elektrische taxi’s, bestelbussen, vrachtschepen, vrachtwagens en bussen zit veel fiscaal voordeel. Het MIA-voordeel voor elektrische personenauto’s is in 2020 lager dan voorheen. Het marktaandeel van deze voertuigen stijgt, waardoor er minder noodzaak is om deze te stimuleren.

Advertisment ad adsense adlogger