Valley bij Schiphol wordt eerste business hub voor circulaire vraagstukken

Valley bij Schiphol wordt eerste business hub voor circulaire vraagstukken

In Amsterdam wordt volgend jaar de ‘eerste circulaire business development hub ter wereld’ ontwikkeld. De zogenoemde Valley wordt een ruimte van meer dan 20.000 m² waar bedrijfsleven, wetenschap en overheid samen aan de slag gaan met circulaire vraagstukken. Met de komst van Valley in de Amsterdamse metropoolregio wordt een stap gezet in de versnelling van circulaire innovatie in Nederland.

De Valley wordt een proeftuin voor nieuwe ideeën, technologieën, financieringsconstructies en businessmodellen. Een multi-stakeholder omgeving waar alles voorhanden is om van een gezamenlijk idee te komen tot een eerste proefconcept. De hub komt zo’n vijf kilometer van Schiphol te liggen.

Nederland Circulair in 2050

De circulaire gebiedsontwikkeling rondom Schiphol past erg goed in de recent gepresenteerde Kabinetsambitie ‘Nederland Circulair in 2050’. Deze Rijksbrede aanpak onderstreept dat de transitie naar de circulaire economie een flinke omwenteling betekent. Om de transitie te versnellen is er een sterke behoefte aan grootschalige experimenten waarbij open innovatie en creativiteit de ruimte krijgen. Goede samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, wetenschap en lokale initiatieven is daarbij essentieel is. De Valley wil dit alles faciliteren in de Metropoolregio Amsterdam.

Overheidsdoelen

De timing is uitstekend nu de Nederlandse overheid bekend heeft gemaakt een volledig circulair Nederland te willen realiseren in 2050. De overheid wil via stimulerende wet- en regelgeving (fysieke) experimenteerruimte bieden aan circulaire initiatieven. Daarnaast ziet de overheid de noodzaak om financiers vroegtijdig te betrekken bij deze transitie. Ook wil zij de opbouw van kennis en innovatie stimuleren en internationale samenwerking inzetten om ketens ook breder dan alleen Nederland te kunnen sluiten.

Valley is een initiatief van Delta Development Group, VolkerWessels en Reggeborgh Groep. Er wordt actief samenwerkt met William McDonough, de Ellen MacArthur Foundation, SADC, Schiphol, Gemeente Haarlemmermeer en Netherlands Circular Hotspot. Valley zal vanaf de tweede helft van 2017 worden ontwikkeld, en zal plek bieden aan 2500 gebruikers.

Advertisment ad adsense adlogger