Grootste tenderronde windparken op zee bij IJmuiden

Windparken bij IJmuiden Ver op zee.

In de grootste tenderronde voor wind op zee in Nederland zijn meerdere aanvragen voor de exploitatie en aanleg daarvan ingediend. RVO heeft binnen die uitgeschreven tender meerdere aanvragen gekregen voor de vergunningen voor windparken IJmuiden op de Noordzee. De tender is nu gesloten.

“Het is de verwachting dat de IJmuiden Ver windparken uiterlijk begin 2030 stroom gaan leveren”

Gigawatts

Het windparkgebied IJmuiden Ver ligt ruim 60 kilometer voor de westkust van Nederland. De twee windparken zullen hernieuwbare elektriciteit produceren en hebben elk een capaciteit van ten minste 2 gigawatt. In totaal wordt in één ronde 4 gigawatt vergund. Die opbrengst is goed voor ongeveer 14 procent van het totale huidige elektriciteitsverbruik in Nederland.

In 2022 verhoogde het kabinet de doelstelling voor windenergie op zee van 11 naar ongeveer 21 gigawatt rond 2030. Er zijn hiervoor meerdere gebieden op zee aangewezen. Samen leveren deze rond 2030 ongeveer 75 procent van de huidige elektriciteitsbehoefte van Nederland.

Windparken zonder subsidie

De parken worden deze ronde gerealiseerd zonder subsidie. De tenders bestaan uit een vergelijkende toets met een financieel bod. De overheid wil hiermee stimuleren dat de windparken ook een bijdrage leveren aan de natuur op de Noordzee. Ook gelden voor beide kavels eisen ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen en circulariteit. Verder worden aanvragen beoordeeld op onder meer de zekerheid dat het windpark wordt gerealiseerd. Ministerie van EZK wil oplossingsgerichte en innovatieve aanvragen stimuleren.

Lees verder onder de afbeelding.
Windparken bij IJmuiden op zee. Bron RVO

“De windsector heeft internationaal te maken met uitdagingen zoals recente prijsstijgingen en hoge rente. Ik ben blij dat ondanks deze ontwikkelingen, meerdere partijen interesse hebben getoond in het bouwen van deze windparken in Nederland. Deze windparken dragen bij aan het behalen van onze klimaatdoelen en energieonafhankelijkheid”, aldus minister Rob Jetten.

Gelijk- in plaats van wisselstroom

Netbeheerder TenneT gaat twee platforms met twee aansluitingen op het electriciteitsnet binnen het gebied plaatsen’. De zogenaamde ‘stopcontacten op zee’. Deze zijn bedoeld om de windparken te verbinden met het elektriciteitsnet op land. Dit zijn de eerste parken op zee in Nederland met een gelijkstroomverbinding in plaats van een wisselstroomverbinding. Gelijkstroom maakt transport over langere afstanden mogelijk en heeft als voordeel dat er minder elektriciteitsverlies is tijdens het transport.

RVO en windparken

In juni 2024 zullen vermoedelijk de winnaars van de tenders IJmuiden Ver kavels Alpha en Beta bekend zijn. Men verwacht dat de windparken eind 2029 / begin 2030 stroom gaan leveren. RVO beoordeelt de aanvragen samen met twee commissies van experts. Die rijksdienst organiseert in opdracht van het Ministerie van EZK de aanvraagprocedure (tenders) voor de vergunningen voor de bouw en exploitatie van nieuwe windparken op zee. Een aantal windparken op zee is al in bedrijf, ook zijn er projecten in aanbouw en in voorbereiding. Lees hier over windgebied IJmuiden Ver.

Bron en infographic: RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en Noordzeeloket

Grootste tenderronde windenergie op zee bij IJmuiden. Zie ook:
Verdubbeling windenergie op zee.

Advertisment ad adsense adlogger