BRL9500 Woningbouw en -utiliteitsbouw gratis beschikbaar

BRL9500 Woningbouw en -utiliteitsbouw gratis beschikbaar

De concepten van de BRL9500 Woningbouw (Energieprestatie woningen en woongebouwen) en de BRL9500 Utiliteitsbouw (Energieprestatie utiliteitsgebouwen) van InstallQ zijn gratis te raadplegen. Naar verwachting zal het ministerie van BZK deze versies aanwijzen als verplichte documenten in wet- en regelgeving.

“Vanaf 1 juli moeten adviseurs volgens de BRL9500 Woningbouw en BRL9500 Utiliteitsbouw beoordelen en werken”

De BRL9500 Woningbouw en de BRL9500 Utiliteitsbouw wijzigingen betreffen o.a.:

○ Een verbetering van de scheiding tussen inhoudelijke en procesmatige eisen van de opname, zoals die van toepassing was in de Beoordelingsrichtlijnen BRL9500W en BRL9500U en de opnamerichtlijnen*.

○ Verandering van definities en terminologie als gevolg van: 
– Aanwijzing van de BRL9500-W en -U per 1 januari 2024 in de Omgevingsregeling en het Besluit bouwwerken leefomgeving).
– Invoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouwen.

○ Een wijziging van de steekproefmethodiek bij de externe controles in de Woningbouw.

○ Verruimen van de mogelijkheden voor het actualiseren van het energielabel zonder de woning of het gebouw opnieuw te moeten bezoeken (herlabeling).

○ Het uitbreiden van de mogelijkheden om adviseurs die van fraude worden verdacht op te sporen en sancties op te leggen.

De wijzigingen in de opnameprotocollen zijn een voortvloeisel uit de verschijning van NTA 8800:2024.

Geldigheid certificaten

De vaststelling van nieuwe serie van de beoordelingsrichtlijnen is van belang voor de geldigheidsduur van bestaande certificaten en de uitgifte van nieuwe certificaten. “Nieuwe certificaten mogen vanaf 1 juli 2024 alleen nog op basis van de BRL9500 W of U (versie 15-04-2024) en de BRL9501 (versie 15-04-2024) worden afgegeven. Kwaliteitsverklaringen die niet mede op basis van deze BRL-en zijn afgegeven, verliezen in elk geval op 1 juli 2025 hun geldigheid”, zo bericht InstallQ.

Meer over de BRL9500 Woningbouw (Energieprestatie woningen en woongebouwen) en de BRL9500 Utiliteitsbouw (Energieprestatie utiliteitsgebouwen).

De BRL9500 Woningbouw en BRL9500 Utiliteitsbouw zijn gratis te raadplegen na inloggen met een ISSO-profiel.

* Zie ook de ISSO publicaties 82.1 en 75.1.

Bron: ISSO en InstallQ.

BRL9500 Woningbouw en -Utiliteitsbouw gratis beschikbaar. Zie ook:
Publicaties voor EP- maatwerkadviseurs utiliteits- en woningbouw.

Advertisment ad adsense adlogger