Digideal – versnelling digitalisering bouwsector

De zogenoemde ‘Digideal’ voor de bouwsector is door meer dan dertig partijen ondertekend.

‘De productiviteit in de bouwsector loopt achter op die van de industrie’

De bouwsector speelt een sleutelrol bij het werken aan een duurzaam en klimaatbestendig Nederland. Digitalisering van de bouwprocessen is een cruciale voorwaarde voor het behalen van deze doelstelling. Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME (vanuit het cluster Gebouwde Omgeving) en bedrijven binnen haar branchevereniging Fedet, hebben de afgelopen maanden meegewerkt aan een digitaliseringsstrategie voor de bouwsector. Met de ondertekening van een Digideal als resultaat.

Afspraken

“Veel partijen in de bouwketen investeren al jaren in digitalisering, maar het blijft soms nog lastig om data in de keten uit te kunnen wisselen”, zegt FME voorzitter Ineke Dezentjé Hamming. Binnen de DigiDealGO wordt het uitwisselen van gegevens makkelijker, onder meer met afspraken over standaarden”.

Naast het voldoen aan de maatschappelijke opgave, is verdergaande digitalisering van de bouwsector ook zeer belangrijk om de productiviteit te verhogen en het maken van fouten tijdens het bouwproces te voorkomen.

“De productiviteit in de bouwsector loopt achter op die van de industrie. Bovendien zijn de winstmarges laag, waarbij faalkosten, de extra kosten die gemaakt worden om fouten te herstellen, een grote rol spelen”, aldus Dezentjé. “Het werken aan het digitaliseren van het gehele bouwproces waarbij iedereen naar dezelfde documenten en specificaties kijkt, is een grote stap vooruit”.

De uitwerking van de DigiDealGO wordt aangestuurd vanuit de Bouw Digitaliserings Raad waarin de hele sector is vertegenwoordigd.

Meer info: www.fme.nl

Advertisment ad adsense adlogger