Platform Duurzame Huisvesting

Huisvesting

Branche-, kennis- en koepelorganisaties die een belangrijke rol spelen bij de professionele huisvesting in de bestaande utiliteitsbouw, hebben zich onlangs verenigd in het Platform Duurzame Huisvesting. Het platform richt zich op het verduurzamen van de keten van professionele huisvesting door samenwerking tussen vraag een aanbod te stimuleren en gesignaleerde knelpunten weg te nemen.

In de bestaande utiliteitsbouw blijven nog veel kansen liggen op het gebied van duurzaamheid. Bestaande gebouwen zijn de grootste veroorzaker van CO2-uitstoot en, ondanks de aantoonbare waardevermeerdering die het met zich meebrengt, wordt er nog onvoldoende bestaand vastgoed verduurzaamd. Rob van Bergen, woordvoerder van het platform, licht toe: ‘De techniek is voorhanden, dus daar ligt het niet aan. De knelpunten bevinden zich vooral in het proces zelf en de samenwerking tussen vraag en aanbod. Denk bijvoorbeeld aan zaken als de split incentive tussen huurder en verhuurder’. Het Platform Duurzame Huisvesting is erop gericht deze belemmeringen weg te nemen. De partijen in het platform doen dit onder meer door het integreren van duurzaamheid in de eigen organisatiedoelstellingen, het informeren, activeren en stimuleren van de eigen achterban en de beïnvloeding van markt en overheid. ‘Doordat de platformleden deel uitmaken van het proces, kan doelgericht aan oplossingen worden gewerkt’, aldus Van Bergen.

Publieke aftrap

Met de organisatie van het symposium ‘Duurzame Huisvesting: wie is aan zet?’, dat op 10 februari 2011 wordt georganiseerd in het Spant! in Bussum, realiseert het platform de eerste, publieke aftrap. Het symposium biedt oplossingen voor het verduurzamen van de keten die zich in de praktijk bewezen hebben. Het symposium is interessant voor iedereen die betrokken is bij de verduurzaming van bestaande panden; voor beleggers, projectontwikkelaars, vastgoedmanagers, facilitair managers, adviseurs, gebouwbeheerders en installateurs. Voor meer informatie over het symposium, zie www.platformduurzamehuisvesting.nl.

Verenigd

In het Platform Duurzame Huisvesting zijn de volgende partijen verenigd: CoreNet, FMG – Beroepsvereniging voor facilitair managers in de gezondheidszorg en zorginstellingen, FMN – Vereniging Facility Management Nederland, ISSO – Het kennisinstituut voor de installatiesector, IVBN – Vereniging voor Institutionele Vastgoedbeleggers Nederland, NeVaP – Nederlands Vastgoedmanagement Platform, NVDO – Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud, NVTG – Vereniging voor facility professionals in de zorgsector, de Rijksgebouwendienst, TNO – Centrum voor Zorg en Bouw, TVVL – Nederlandse Technische Vereniging voor installaties in gebouwen, Vastgoedmanagement Nederland en Agentschap NL – NL Energie en Klimaat.

Lees verder in editie 1-2011

Advertisment ad adsense adlogger