Via sensoren naar efficiënte en gezonde gebouwen

Via sensoren naar efficiënte en gezonde gebouwen

Data-analyse blijkt, mits goed toegepast, een belangrijk hulpmiddel bij een efficiënt gebouwbeheer. Een juiste analyse van gebouwgebruik kan resulteren in lagere kosten, meer comfort en een duurzame omgeving. In het kantoor van Aegon in Den Haag is onlangs de pilot BeSense gestart. Daar vindt data-analyse plaats met behulp van sensoren in het gebouw.

De pilot is een samenwerking tussen Heijmans, CSU, Ericsson en Clickey. Door sensoren door heel het gebouw te koppelen aan een digitaal platform wordt het gebouwgebruik inzichtelijk gemaakt, waardoor bijvoorbeeld licht en temperatuur perfect afgestemd kan worden op gebruik. Dat zou moeten leiden tot kostenefficiency en een hogere beleving en kwaliteit voor werknemers. De pilot eindigt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2016.

Sensor Based Cleaning

In het kantoor zijn zestien sensoren geplaatst. Twaalf werkplekken op werkplekken, twee in vergaderruimtes en twee in toiletunits. De sensoren registreren de anonieme bezettingsgraad van de locaties. Vanwege het veelvuldige flexwerken is die bezettingsgraad lastig op een andere manier bij te houden. BeSense levert data over temperatuur, luchtvochtigheid, CO2 en lichtintensiteit van gebouwen. Met Aegon wordt gekeken hoe dit kan worden omgezet in een zo efficiënt mogelijk gebouwbeheer. Voorgeprogrammeerde queries signaleren tevens waar en wanneer vervuiling optreedt zodat gerichter kan worden schoongemaakt: Sensor Based Cleaning.

Gezonde werkomgeving

Voor succesvolle innovatie op het gebied gebouw automatisering is de rol van de opdrachtgever annex eindgebruiker van groot belang. Deze moet vragen om vernieuwing en vervolgens begrijpen wat er met de techniek gedaan kan worden. Dat blijkt ook uit deze pilot. Aegon is vanaf de eerste ideevorming al onderdeel van het team. Heijmans is als regiepartner betrokken bij de ontwikkeling en de implementatie en levert, als onderhoud- en beheerpartner, kennis over het totale gebruik van het gebouw. Doel van de pilot is om te komen tot duurzame gebouwbeheeroplossingen en werknemers die zich prettiger voelen in hun werkomgeving. Daar wint niet alleen de eindgebruiker bij. Sensor Based Cleaning is onderdeel van zowel het innovatieprogramma 2Connect van schoonmaakleverancier CSU als van Heijmans Workspaces, dat streeft naar een werkomgeving die bijdraagt aan gezondheid, welzijn en productiviteit van gebruikers. Ericsson is in het BeSense project de service enablement partij die zorg draagt voor databeveiliging, datamanagement en het beschikbaar stellen van de geaggregeerde data.

Advertisment ad adsense adlogger