Circulaire gebouwinstallaties nieuwe stap verduurzaming

Circulaire gebouwinstallaties nieuwe stap verduurzaming

De automatisering van gebouwen neemt de laatste jaren een grote vlucht. Tegelijkertijd is ook duurzaamheid een hot issue. Toch is het nog geen uitgemaakte zaak dat automatisering en verduurzaming altijd hand in hand gaan. En dat terwijl een combinatie tussen die twee vaak wel voor de hand ligt. Met de komst van circulaire gebouwinstallaties lijkt er weer een stap in de goede richting gezet te worden.

Een aantal automatiseringspartijen heeft zich nu verenigd met als doelstelling de ontwikkeling en realisering van circulaire gebouwinstallaties. Het gaat om de bedrijven Carrier, Priva, Thermaflex, Van Dorp Installaties en Valstar Simonis, die elkaar kennen vanuit het TVVL netwerk.

Pilotproject

Na een aantal brainstormsessies deden de betrokken partijen eind mei een oproep voor het aanmelden van een geschikt pilotproject. Verduurzaming en automatisering vinden elkaar vaak op het vlak van energiereductie. Slimme meters, data analyse en wko zijn maar enkele voorbeelden van energiereductie waarbij automatisering van installaties een grote rol speelt. Het pilotproject dat nu wordt uitgerold in een rijksmonument heeft een andere insteek. Namelijk om bestaande materialen zo veel mogelijk her te gebruiken: circulaire gebouwinstallaties.

Veel animo

Na de oproep bleek er direct veel animo te zijn voor het onderwerp. Binnen een week waren er tien concrete aanmeldingen. Daarnaast bleken er veel geïnteresseerden in de werkwijze en melden partijen zich aan voor participatie in een werkgroep. De eerste beoordeling werd gedaan aan de hand van voorgenomen planning, concreetheid op het gebied van financiering of looptijd. Een tweede beoordeling vond plaats aan de hand van inhoudelijke aspecten. Het bekende model van de Ellen MacArthur Foundation werd gekoppeld aan de criteria die Cradle 2 Cradle stelt ten behoeve van haar certificering. De betrokken partijen hebben veel ambitie en gaan nu gezamenlijk aan de slag om hun ideeën te realiseren in het pilotproject.

Advertisment ad adsense adlogger