Debat Bouwagenda op InfraTech

Debat Bouwagenda op InfraTech

Drie directeuren generaal (DG’s) van respectievelijk Economische Zaken, Rijkswaterstaat/ProRail en het Rijksvastgoedbedrijf gaan tijdens InfraTech 2017 met elkaar en met het publiek in debat. Om samen antwoord te vinden op de belangrijkste vraag van dit moment: hoe zorgen we er samen voor dat de bouw in staat gesteld wordt om de schaalsprong te maken die Bernard Wientjes, voorzitter van de Taskforce Bouw, met zijn Bouwagenda voor ogen heeft?

Wat betekent de Bouwagenda voor mij?

“Hoe creëer je partnerschap in de keten?” Of “Draagt meerjarige budget-zekerheid bij aan een gezonde sector?” Het zijn vragen die debatleider Roderik van Grieken op woensdag 18 januari in Rotterdam Ahoy zal voorleggen aan Jan Hendrik Dronkers (Rijkswaterstaat/ProRail), Bertholt Leeftink (Economische Zaken) en Jaap Uijlenbroek (Rijksvastgoedbedrijf) en het publiek.

Samen

Tijdens het – door CROW in samenwerking met SBRCURnet, Bouwend Nederland en de Bouwcampus georganiseerde – CROW Infradebat staat de Bouwagenda – die kersvers voorzitter van de door het kabinet ingestelde Taskforce Bouw, Bernard Wientjes, dit voorjaar presenteert – centraal. In de Kamerbrief van de ministers Blok, Schultz van Haegen en Kamp waarin ze de opdracht aan Wientjes uitleggen, wordt expliciet gerept over de ‘schaalsprong’ die de bouw moet maken. Maar hoe krijg je dat als sector voor elkaar? Wat moet er daarvoor allemaal gebeuren? En ligt de bal nu bij de opdrachtgevers of wordt het niet ook eens tijd dat de sector zelf de handschoen oppakt en laat zien dat het een sector is waar niemand omheen kan?

Toekomst sector

In een interactief debat, waarbij een serieuze en actieve rol is weggelegd voor het aanwezige publiek, legt Roderik van Grieken – ‘dé debat autoriteit van Nederland’ – de 3 DG’s van Nederlands belangrijkste bouwministeries het vuur na aan de schenen. Alle drie hebben ze een beslissende stem in de toekomst van de sector. Het debat en het daarop volgende walking dinner leveren hoe dan ook belangrijke invalshoeken op voor de Bouwagenda die Wientjes en zijn Taskforce Bouw nog voor de komende Tweede Kamerverkiezingen zullen presenteren.

Infradebat 2017 vindt vandaag plaats, woensdag 18 januari van 17.00 – 18.00 uur in Ahoy bij de CROW-stand

Bouwagenda

Met de Bouwagenda wil de bouw- en infrasector een nieuwe weg in slaan naar de toekomst. Met alle ketenpartners – van Rijks opdrachtgever tot toeleverancier – wordt samengewerkt aan slimmere snelwegen, renovatie van versleten bruggen, verduurzaming van de woningvoorraad en nog veel meer.
Dat is geen gemakkelijke opgave, gezien de hoeveelheid aan rollen en belangen in de keten. De Bouwagenda wil echt een kwaliteitssprong maken, pilots opschalen naar investeringsprogramma’s en belemmeringen door bijvoorbeeld bestaande wet- en regelgeving wegnemen. Als eerste stap wordt onder leiding van Bernard Wientjes gewerkt aan een uitvoeringsagenda. Die agenda moet nog voor de Tweede Kamerverkiezingen klaar zijn.

InfraTech

InfraTech vindt iedere twee jaar plaats in Rotterdam Ahoy en is met 637 exposanten en ruim 20.000 bezoekers veruit de grootste en belangrijkste vakbeurs voor de infrastructuur in Nederland. Het thema van InfraTech 2017 is Slim Verbinden.

Advertisment ad adsense adlogger