A24 Blankenburgverbinding, nieuwe weg voor Rotterdamse regio

A24 Blankenburgverbinding, nieuwe weg voor Rotterdamse regio

Bereikbaarheid van de Rotterdamse regio is van economisch zeer groot belang. Eén van de oplossingen om de bereikbaarheid te verbeteren, is de aanleg van de A24 Blankenburgverbinding. Deze nieuwe weg verbindt de A15 en de A20 ten westen van Rotterdam.

“De A24 Blankenburgverbinding verbindt de A15 en de A20 ten westen van Rotterdam”

In opdracht van Rijkswaterstaat realiseert bouwconsortium BAAK* de nieuwe A24 Blankenburgverbinding. De opdracht omvat het ontwerp, de aanleg, 20 jaar onderhoud, en de hele financiering van circa 2 miljard euro. In september 2018 is gestart met de uitvoering. De nieuwe weg dient in 2024 open te gaan.

Het tracé Blankenburgverbinding

Jörgen van der Meer is omgevingsmanager van het project Blankenburgverbinding. Aan de hand van de kaart van het tracé vertelt hij: ¨Het project bestaat uit een aantal delen. We leggen een nieuwe snelweg aan tussen de A20 bij Vlaardingen en A15 bij Rozenburg. Bij het Kethelplein, begint het project eigenlijk. Vanaf daar verbreden we de A20 om het extra verkeer van de nieuwe snelweg te kunnen verwerken”.

Hij gaat verder: “Er komt tweemaal een rijstrook bij tussen het Kethelplein en het nieuwe knooppunt Vlaardingen met de A20 en A24 (Blankenburgverbinding). Op- en afritten worden aangepast op de A20, we gaan nieuwe geluidsschermen plaatsen, verplaatsen en soms verhogen. Op de A20 komt stil asfalt. Overgangen van viaducten worden vervangen.”

Lees verder onder de afbeelding.
A24 Blankenburgverbinding, nieuwe weg voor Rotterdamse regio

Aan- en inpassing

Jörgen vervolgt: ¨Waar straks de A20 aansluit op de nieuwe snelweg A24, komt knooppunt Vlaardingen. Over het nieuwe knooppunt Vlaardingen, bijzonder is dat we een nieuwe snelweg aanleggen, dat gebeurt niet zo vaak meer in Nederland. Dan is de inpassing in de omgeving extra belangrijk. Eigenlijk is die aanpassing belangrijk voor het hele project”.

Blankenburgverbinding: Een weg die je zo min mogelijk ziet

“Een snelweg aanleggen door polderlandschap lag dus gevoelig. We hebben heel lang in het participatietraject gepraat met omwonenden, gemeente, Staatsbosbeheer en andere partijen over hoe we de nieuwe weg in te passen. Er is een inpassingswijze gekozen waarbij je de weg in het polderlandschap zo min mogelijk ziet. Verbindingsbogen in knooppunt Vlaardingen gaan niet over elkaar heen, maar ze gaan verdiept onder elkaar door. Als je vanuit de A24 naar Maassluis wilt, dan ga je een in een grote boog onder andere verbindingsbogen en de A20 door. De A20 zelf, de zuidelijke rijbaan gaat ook naar beneden, de verbindingsboog van Vlaardingen naar de A24”.

Van der Meer: ¨Nog verder naar het zuiden ligt de A24 in een verdiepte ligging. Het verkeer rijdt op een diepte van 3 tot 4 meter, opdat je het verkeer vanuit de omgeving niet kunt zien. En ook het geluid blijft daarmee meer ´in de bak zitten´. Bijzonder voor dit deel is ook, dat heel de weg – de verdiepte delen – ingepakt worden in riet. Ook dit zorgt ervoor dat je zo min mogelijk ziet van de weg”.

Hollandtunnel

Aan de oostelijke kant ligt een waterplas, de Krabbeplas en ten zuiden daarvan zie je op het kaartje door het landschap heen een ‘streep’. ¨Dit is de Zuidbuurt die over de nieuwe weg loopt, een lokale weg waaraan veel boerderijen en kleine bedrijven aan liggen¨, vertelt Jörgen van der Meer. ¨Daar gaan we met de weg onderdoor en begint ook de eerste tunnel, de Hollandtunnel met een lengte van 510 meter, volledig gelegen onder het maaiveld.¨

Kanteldijk

Op de kaart is ten zuiden van de Hollandtunnel nog een lijn te zien, dit is de Hoekse Lijn, een metrolijn van Rotterdam naar Hoek van Holland. Van der Meer: “Daar gaan we onderdoor. Er is al een viaduct voor gebouwd. Vervolgens gaat de weg omhoog en krijgen we een kanteldijk. Want de wat verder liggende Maassluissedijk, een primaire waterkering, daar gaan we dwars doorheen. Wat we nodig hadden was een stuk secundaire dijk, dat dus bij ons de kanteldijk heet. De weg gaat hier omhoog. Mocht er een calamiteit zijn in de tunnel, kan er geen water vanuit het Scheur inlopen naar de polder in Vlaardingen. Het water stopt op het hoogste punt van de weg, daarom heet het ook een kanteldijk”.

Lees verder onder afbeelding.
A24 Blankenburgverbinding, nieuwe weg voor Rotterdamse regio
Hollandtunnel.

Verbinding A24 tussen Rozenburg en Vlaardingen

De omgevingsmanager vervolgt: “Vanaf de kanteldijk gaan we onder de Maassluissedijk door en dan komen we in het Oeverbos. Hier begint de tweede en grootste tunnel, de Maasdeltatunnel. Deze is 940 meter lang waarvan een deel in het land gebouwd wordt aan de Vlaardingse zijde (in het Oeverbos) en aan Rozenburgse zijde. Daar tussenin – het deel in de vaarweg, het Scheur/ Nieuwe Waterweg – dat wordt overbrugt met twee grote tunneldelen, een van 205 meter en een van 180 meter. Deze zijn al afgezonken in de Scheur, zodat het de scheepvaart er weer overheen kan en er onder het Scheur een verbinding ontstaat tussen Rozenburg en Vlaardingen.¨

Bij Rozenburg komen we weer boven, daar gaat de weg snel omhoog om met het hoger gelegen knooppunt Rozenburg aan te sluiten op de A15 richting het havengebied en Rotterdam.

Uitdagingen en meesterschap

Wat is de grootste uitdaging bij dit project? Jörgen van der Meer: “Dat zijn er verschillende. Ik zal er een paar noemen. Allereerst de Maasdeltatunnel, deze is technisch zeer ingewikkeld. De tunnel ligt heel diep. We hebben te maken met een grote grondwaterkracht die aan de onderkant van de vloer naar boven duwt. We moeten ervoor zorgen dat de tunnel niet omhoog komt drijven. Alles moet netjes op z’n plek blijven liggen. Dit gebeurt met ruim 3.000 ankers die tot 60 meter diep in de betonnen vloer verankerd zitten. Het afzinken van twee heel lange tunneldelen in het Scheur, dat is wel een stukje meesterschap te noemen”.

Communicatie

Van der Meer: “Een andere uitdaging is het inpassen van zo’n project in de omgeving. We noemden het al even. Daar besteden we veel tijd en zorg aan. Tot slot noem ik de hele A20 verbreding als uitdaging. Veel mensen wonen er omheen. Het verkeer moet zoveel mogelijk door blijven rijden, maar je moet wel met de mensen rekening houden. Het is een groot project, waarmee je veel hinder veroorzaakt. Die (geluids-)hinder kun je niet voorkomen. Maar wat we wel doen, is heel intensief communiceren met de omwonenden. Opdat ze niet verrast worden. We nodigen ze ook regelmatig uit op de bouwplaats om te laten zien wat we doen”.

Lees verder onder de afbeelding.
A24 Blankenburgverbinding, nieuwe weg voor Rotterdamse regio
Maasdeltatunnel.

Duurzaamheid rond Blankenburgverbinding

Dat bij het tracé duurzaamheid een grote rol speelt, mag duidelijk zijn uit bovenstaande. Maar men gaat nog wat stappen verder. Met de aannemer wordt gekeken of we meer elektrisch materieel in te zetten om de uitstoot van het hele bouwproces te verminderen. Maar vooral de inpassing van het project in de omgeving, we noemden het al meermalen, heeft alles met duurzaamheid te maken.

Kwaliteitsprogramma´s

Zo ook het kwaliteitsprogramma. Van der Meer: “Met de belangrijkste stakeholders in het gebied hebben we overlegd hoe we het gebied, waar de nieuwe weg doorheen gaat, beter achter te laten dan zoals het er nu uitziet. Zo is de gemeente Vlaardingen nu bezig om bij de Krabbeplas recreatieve routes aan te leggen. Staatsbosbeheer heeft een deel van het Oeverbos heringericht en gesaneerd. Een deel van dit bos is op dit moment ons werkterrein, dit deel gaat Rijkswaterstaat herinrichten en saneren na de aanleg van de A24”.

Krabbeplas

Het grootste kwaliteitsproject is die van het Hoogheemlandschap van Delfland. Zij worstelen met problemen in de Krabbeplas; in de zomer heeft de plas heel snel last van blauwalg. Dit komt door een verminderde doorstroming in de plas. Het rioolwater – de installatie staat ernaast – wordt in de toekomst extra gezuiverd. Vervolgens wordt het extra gezuiverde rioolwater door een rietmoeras geleid om er weer voldoende leven in te krijgen. Daarmee is het rioolwater zo goed van kwaliteit dat het weer teruggebracht kan worden in het oppervlaktewater. Uiteindelijk wordt zo de Krabbeplas veel meer doorgespoeld en dat moet de kans op vorming van blauwalg fors verkleinen. Uiteraard verbeteren we zo ook de waterkwaliteit”.

Drijvend rietpad voor vleermuizen

Tijdens het project A24 Blankenburgverbinding, wordt ook rekening gehouden met de natuur in het gebied. Van der Meer: ¨Voor het project hebben we een ontheffing Wet natuurbescherming nodig. Dus je gaat kijken wat er allemaal wel niet leeft in het gebied. Dat zijn onder andere vleermuizen. In de Krabbeplas stond heel veel riet. Voor de aanleg van de weg, moest dit riet tijdelijk weg. Vleermuizen vliegen op sonar. Als je bijvoorbeeld riet weghaalt, raken ze hun weg kwijt. Daarom hebben we vervangend riet aangelegd. Dit is een drijvend rietpad geworden. Nadat het aangegroeid was, is het oude riet weggehaald en konden we de A24 aanleggen. De vleermuizen hebben dus geen last van het project”.

Mooi

Wat maakt dit project voor Jörgen van der Meer zo mooi? Hij denkt even na en zegt: “Ik heb de mooiste baan van Nederland! Zo een groot project realiseren, daar aan meewerken en zorgen dat alle omgevingspartijen uiteindelijk straks tevreden zijn met het eindresultaat. Dat we goed gecommuniceerd hebben naar de omgeving. Ja, dat is een prachtig project, waar ik best trots op ben”.

* Ballast Nedam samen met DEME en Macquarie Capital.

Tekst: Betty Rombout. Beeld: Rijkswaterstaat en Bouwconsortium BAAK.

A24 Blankenburgverbinding, nieuwe weg voor Rotterdamse regio. Lees ook:
Rijksweg A24 ‘missing link’ in Rotterdams wegennet.
Duurzamer beton voor alle projecten Rijkswaterstaat.
Rijkswaterstaat versnelt transitie duurzame wegverharding.
Nieuwe brug over Maas voor verdere ontwikkeling Rotterdam Zuid.

Advertisment ad adsense adlogger