Amsterdam autoluw

Amsterdam wil de leefbaarheid en toegankelijkheid van de stad verbeteren door ruimte te maken voor voetgangers, fietsers, spelende kinderen en groen. Het college zet in op een autoluwe stad.

Voor de auto’s in de plaats komen bredere trottoirs, fietspaden, extra groen, speelplaatsen of fietsparkeervoorzieningen

Een aantal concrete maatregelen, waaronder verhoging van de parkeertarieven en het opheffen van zevenduizend tot tienduizend parkeerplaatsen, is al aangekondigd of in uitvoering. Er is echter meer nodig om de grote ambities waar te maken en breed draagvlak daarbij is essentieel. Daarom gaat de gemeente in gesprek met de bewoners over verdere maatregelen.

De gemeente vindt het van groot belang dat alle belanghebbenden mee kunnen denken over de toekomst van de auto in de stad. Wethouder Sharon Dijksma: “We willen graag gebruik maken van de kennis en ideeën die in de stad aanwezig zijn. Samen met Amsterdammers en professionals willen we tot een samenhangend en zo breed mogelijk gedragen pakket van maatregelen komen en dat uitwerken in de Agenda Amsterdam Autoluw.”

Gesprek met de stad

Met dat oogmerk organiseert de gemeente van februari tot en met mei 2019 verschillende gesprekken met de stad. De kick-off daarvan vindt plaats op woensdag 6 februari 2019 in Pakhuis de Zwijger. De opbrengsten van de stadsgesprekken zullen als belangrijke inbreng gelden voor verder invulling van de Agenda Autoluw, die eind 2019 aan de gemeenteraad zal worden aangeboden.

Aanvulling op plannen in uitvoering

De plannen die uit de stadsgesprekken komen, moeten een aanvulling vormen op de maatregelen die al bekend zijn gemaakt en die deels al in uitvoering zijn. Zo wordt er momenteel gewerkt aan het opheffen van de eerste duizend parkeerplekken in 2019.

Die maatregel is onderdeel van de grotere ambitie om tot 2025 7.000 tot 10.000 parkeerplekken weg te halen. In straten waar parkeerplekken verdwijnen, worden zoveel mogelijk bredere trottoirs en fietspaden aangelegd, extra groen, speelplaatsen of fietsparkeervoorzieningen. Ook de aangekondigde verhoging van de parkeertarieven voor bezoekers past in de Agenda Amsterdam Autoluw.

Advertisment ad adsense adlogger