Groot aantal gebreken sluizen en bruggen Afsluitdijk

Groot aantal gebreken sluizen en bruggen Afsluitdijk

Er zijn problemen bij de bediening van de sluizen en beweegbare bruggen in de Afsluitdijk, schetst minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer.

Dit voorjaar wordt de softwarematige aansturing van een aantal kritieke veiligheidsfuncties hersteld

Bij zowel Kornwerderzand als bij Den Oever is in 2016 de bediening- en besturingsinstallatie van deze objecten op beide complexen vervangen. Daarna rezen er vermoedens dat deze installatie niet goed functioneerde en kwamen er ook twijfels of de installatie voldeed aan de daaraan gestelde eisen, waaronder de machinerichtlijn.

Onderzoek

RWS heeft in 2018 een onderzoek naar de installatie laten uitvoeren. Hieruit bleek er een groot aantal gebreken op het gebied van software en technische componenten te zijn. Met als conclusie dat de veiligheidsfuncties in de machine niet goed geborgd zijn en dus onbetrouwbaar zijn.

Van Nieuwenhuizen: “Dit zou betekenen dat de brug- en sluismeesters er niet op kunnen vertrouwen dat de machine (software- en technische componenten) datgene uitvoert waar de brug- en sluismeesters opdracht voor geven. Hierdoor kunnen onveilige situaties ontstaan.”

De bedienmonitor geeft bijvoorbeeld aan dat de brug nog een stuk open staat, terwijl in werkelijkheid het camerabeeld laat zien dat de brug gesloten is. Door alert menselijk handelen heeft dit niet tot gevaarlijke situaties geleid.

Maatregelen

Op basis van de bevindingen heeft RWS acute maatregelen getroffen, zodat de objecten alsnog veilig bediend kunnen worden, zoals het inzetten van extra brug- en sluismeesters en technische waarnemers op de objecten. Ook is de mate van visuele controle verhoogd door het plaatsen van extra camera’s.

Om de objecten uiteindelijk aan alle eisen te laten voldoen, is meer tijd nodig mogelijk. Van nieuwenhuizen schat anderhalf tot twee jaar. Dit voorjaar wordt de (softwarematige) aansturing van een aantal kritieke veiligheidsfuncties hersteld. De huidige inschatting is dat de weg en/of vaarweg in deze periode maximaal vijf tot zeven nachten gestremd moet worden i.v.m. de noodzakelijk uit te voeren testen.

In deze periode ontstaat ook meer zicht op de verder nog uit te voeren werkzaamheden en daarvoor benodigde uitvoeringsduur. Rijkswaterstaat onderzoekt wie aansprakelijk is voor de problemen. Dat wordt voor de zomer bekend gemaakt.

Advertisment ad adsense adlogger