Infrasector – ‘Innovatie genoeg, maar het moet sneller’

Infrasector - 'Innovatie genoeg, maar het moet sneller’

“Er zijn voldoende innovatieve oplossingen in de Nederlandse infrasector, maar het tempo van vernieuwing moet fors omhoog,” aldus Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat Michèle Blom tijdens de officiële opening van InfraTech 2019 in Rotterdam Ahoy. “De basis van innovatie zit volgens mij in de herhaling. Alleen dan word je interessant voor investeringen vanuit het bedrijfsleven.”

‘We lopen tegen grenzen aan van wat nog te bereiken is met traditionele verduurzamingsmaatregelen’

Blom deelde tijdens de drukbezochte opening van Nederlands grootste en meest invloedrijke kennisplatform voor de infrasector het podium met mede-gastheer Marc van Leeuwen, Directeur Projectmanagement & Engineering op de afdeling Stadsontwikkeling van de Gemeente Rotterdam. Hij beaamde de woorden van Blom: “Er vindt wel degelijk veel innovatie plaats in deze sector. Maar vooral op het gebied van samenwerking zijn nog stappen te zetten. En ik denk ook dat meer en snellere innovatie van de vraagkant – van ons dus – moet komen.”

De visie van Van Leeuwen werd al eerder bevestigd door Jesse van der Mieden, die voor zijn afstudeerscriptie voor de masterstudie Construction management and Engineering onderzoek deed naar innovaties in aanbestedingen. “Innovatie kan alleen slagen als opdrachtgevers in een zeer vroeg stadium met zo veel mogelijk partijen om de tafel durven te gaan zitten en samen het probleem in kaart brengen. De oplossing volgt later wel.”

Blom gaf aan dat Rijkswaterstaat dat ook inziet. “Er valt ook bij Rijkswaterstaat nog een wereld te winnen. Maar we zijn al druk aan het oefenen. Bijvoorbeeld met het in het najaar afgeronde project DOEN, waarbij we in een vroeg stadium samen met marktpartijen om de tafel zijn gegaan.”

Disruptief

De opening van InfraTech 2019 werd opgeluisterd met verschillende inspirerende lezingen. Bijvoorbeeld van voormalig minister van Financiën en huidig financieel directeur van KPN, Jan Kees de Jager, die uit de doeken deed hoe niet alleen KPN, maar wat hem betreft de hele maatschappij in de komende tijd zal verduurzamen. Volgens De Jager lopen.

De Jager: “Er zijn andersoortige innovaties nodig. En die zullen op een uiterst disruptieve manier voortkomen uit de circulaire economie, Smart Cities, the Internet of Things, Big Data en de deeleconomie. En we zullen echt werk moeten gaan maken van recycling van onze spullen. Want ook aan grondstoffen die nodig zijn voor bijvoorbeeld elektrisch rijden zit een grens.”

In B + U nummer 2 komt een uitgebreid verslag van de innovaties op de InfraTech 2019

Advertisment ad adsense adlogger