CUMELA en MKB INFRA: doorpakken op Beter Aanbesteden

CUMELA en MKB INFRA: doorpakken op Beter Aanbesteden

CUMELA Nederland en MKB INFRA vinden dat met de aanbieding van de ActieAgenda ‘Beter Aanbesteden’, onlangs aan staatssecretaris Mona Keijzer een eerste belangrijke stap is gezet naar beter aanbesteden. Veel zal echter afhangen van het vervolg, zo berichtten beide branche-organisaties: “Is er bereidheid tot aanpassing van de aanbestedingspraktijk door de opdrachtgevers?”

Plan van aanpak ‘Beter Aanbesteden’ is er, nu doorpakken!

Zorgen

De organisaties maken zich zorgen over de implementatie en vragen daar aandacht voor bij de staatssecretaris. Zij zullen bijdragen door hun betrokkenheid bij de uitwerking van een tweetal belangrijke onderwerpen: tenderkosten en clusteren.

Tenderkosten

Het onderwerp tenderkosten, waar vanuit de organisaties al geruime tijd aandacht voor wordt gevraagd, zou als verplicht punt van afweging op de agenda van iedere aanbesteding moeten staan. De helaas weer toenemende tendens tot clusteren van werkzaamheden belemmert de toegang van het mkb tot opdrachten en verdient dus nog steeds de volle aandacht. De staatssecretaris liet vorige week in aanloop naar de aanbieding van de ActieAgenda al aan de Kamercommissie weten dat zij de voorgenomen acties van groot belang voor mkb-bedrijven vindt. Staatssecretaris Keijzer haalde daarbij de ‘handreiking tenderkostenvergoeding’ en ‘betere naleving clusterverbod’ aan als punten die haar bijzondere aandacht hebben. CUMELA Nederland en MKB INFRA zien dit als belangrijke steun in de rug.

Communicatie

Een goed inkoopproces staat of valt volgens CUMELA Nederland en MKB INFRA met goede en tijdige communicatie. In de Agenda benoemde zaken als planning, publicatie jaarkalenders, mondelinge inlichtingen, kwaliteit beantwoording van vragen, dialoog met de markt en evaluaties van aanbestedingen verdienen aandacht. Het actiepunt SROI uit de Agenda behoeft kritische noten vanuit de sectoren Groen, Grond en Infra. Want er heerst een ernstig tekort aan vakbekwaam personeel in de sector en opdrachten kennen een hoge materieelinzet met relatief beperkte loonsom. Daardoor is de SROI-eis vaak niet passend en haalbaar, zo laten de branche-organisaties weten.

Meer info hier.

Bron: MKB INFRA

Advertisment ad adsense adlogger