Eindhoven Airport beter bereikbaar

Eindhoven Airport beter bereikbaar

Rijk, provincie en gemeente investeren in weg en ov verbinding

De bereikbaarheid van Eindhoven Airport met de auto en het openbaar vervoer wordt de komende jaren verbeterd. Dit zijn minister Schultz en staatssecretaris Mansveld (beiden Infrastructuur en Milieu) overeen gekomen met de provincie Noord-Brabant, de regio Eindhoven en Eindhoven Airport. Het Rijk investeert in totaal €40 miljoen in de betere bereikbaarheid. Eindhoven Airport beter bereikbaar

Staatssecretaris Mansveld: ‘Eindhoven Airport is met circa vier miljoen reizigers de tweede luchthaven van ons land. Deze groeiende luchthaven is belangrijk ter ondersteuning van Schiphol, maar vervult ook een steeds grotere rol in de regio. Daarbij past een betere bereikbaarheid.’

Marco van Dorst, wethouder Ruimtelijke Ordening in Eindhoven voegt daar aan toe dat niet alleen de Airport zal profiteren van de investeringen ‘maar ook de nieuw te ontwikkelen Brainport Industries Campus en bedrijventerreinen als Westfields, de Philips Healthcare Campus, Flight Forum en GDC. Dit komt niet alleen de economische ontwikkeling van Brainport ten goede, maar ook die van de B.V. Nederland.’

Betere bereikbaarheid via de weg

Er is een pakket van maatregelen samengesteld dat moet zorgen voor een snellere en slimmere bereikbaarheid over de weg. Zo wordt de capaciteit van de Anthony Fokkerweg en de op- en afritten van de N2 vergroot. Verschillende invoegstroken worden verlengd en er komt een directe oprit op de N2 naar het zuiden voor het verkeer afkomstig van onder meer Eindhoven Airport. Dit moet zorgen voor een betere doorstroming op de al bestaande op- en afritten. Daarnaast worden verbindingen gelegd tussen een goederendistributiecentrum ten oosten van de A2, de toekomstige Brainport Industries Campus, Eindhoven Airport en de A58. Hiervoor komt er een weg die de A2 zal kruisen, en wordt er een parallelweg langs het Beatrixkanaal richting aansluiting Best aangelegd. Voor een verbetering van de A58 tussen Eindhoven en Tilburg, waaronder de aansluiting Best, loopt nog een verkenning.

Het streven is dat alle verbeteringen voor 2020 gereed zijn. Het voortouw bij de uitwerking en uitvoering van de maatregelen ligt bij de gemeente Eindhoven. Het Rijk steekt in totaal 40 miljoen euro in de maatregelen op de weg, de provincie Noord-Brabant neemt 20,8 miljoen voor haar rekening. De Regio Eindhoven heeft in het verleden al 4,75 miljoen toegezegd. De gemeente Eindhoven draagt 16,4 miljoen bij en Eindhoven Airport 3 miljoen.

Betere bereikbaarheid per ov

De betrokkenen hebben daarnaast gekeken hoe de bereikbaarheid van Eindhoven Airport per openbaar vervoer verbeterd kan worden. Hierbij is onder meer gelet op reistijd tussen Eindhoven Centraal en Eindhoven Airport, werktijden van verschillende bedrijven, een goede informatievoorziening voor reizigers en een efficiënte inzet van materieel. Verbeteringen op basis van dit onderzoek, zoals een betere afstemming van de frequentie op het aantal reizigers, het opnemen van de Airport Shuttle in de reisplanner en betere reizigersinformatie op Eindhoven Centraal en Eindhoven Airport, worden tussen 2016 en 2020 doorgevoerd.

Naast de verbetering van het bestaande openbaar vervoerssysteem zettende betrokken partijen in op een transferpunt waar reizigers snel en makkelijk kunnen wisselen tussen verschillende vervoersmiddelen. Bijvoorbeeld tussen fiets of auto en lokale bussen. De Regio Eindhoven neemt het voortouw in de ontwikkeling van het transferpunt.

Advertisment ad adsense adlogger