500 miljoen voor veiliger wegen provincie en gemeenten

500 miljoen voor veiliger wegen provincie en gemeenten

Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen nieuwe mogelijkheden om met geld van het Rijk hun wegen veiliger te maken. Denk daarbij aan het verbreden van fietspaden, het verlagen van het snelheidslimiet en de aanleg van rotondes. Een van de veranderingen die door IenW werd aangekondigd, is dat het voor overheden mogelijk wordt om in één keer aanspraak te maken op een groter geldbedrag.

“Het geld komt voor veiliger wegen komt uit de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid, waarmee het Rijk 500 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld tussen 2020 en 2030”

Verruimde regeling

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) meldde dat de regels voor overheden om aanspraak te maken op dit geld worden verruimd wanneer de derde tranche ingaat. Naar verwachting is dat in het derde kwartaal van 2024. Tijdens de eerste twee tranches is al voor ruim 200 miljoen bijgedragen aan verkeersveiligheidsmaatregelen. Denk aan het verbreden van fietspaden, het verlagen van het snelheidslimiet en de aanleg van rotondes.

Veiliger

In opdracht van het ministerie heeft Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) ingeschat hoe veel slachtoffers zijn voorkomen door deze investeringen in veiliger wegen. Wanneer alle maatregelen worden uitgevoerd, zullen er volgens hen over 30 jaar bijna 600 slachtoffers zijn voorkomen.

“Het aantal verkeersslachtoffers is weer aan het stijgen. In 2022 ging het om 745 dodelijke slachtoffers, dat zijn meer dan twee mensen per dag. Dat is veel te veel. Uit onderzoek blijkt dat veel ongelukken gebeuren in de bebouwde kom. Daarom hebben we vanuit het Rijk geld beschikbaar om ook deze wegen veiliger te maken. Ik vind het belangrijk om te luisteren naar wat de overheden nodig hebben om dit geld zo effectief mogelijk te besteden, vandaar dat we de regels flexibeler gaan maken”, aldus Mark Harbers.

Betere regels

Een van de veranderingen die werd aangekondigd, is dat het voor overheden mogelijk wordt om in één keer aanspraak te maken op een groter geldbedrag voor veiliger wegen. Bij de vorige tranches gold er een lager plafond, waardoor kleinere gemeenten onvoldoende geld konden krijgen om de grotere maatregelen uit te voeren. Denk dan aan het aanleggen van een rotonde of fietsonderdoorgang.

Daarnaast worden de geschatte kosten voor het uitvoeren van de maatregelen beter passend gemaakt bij de daadwerkelijke kosten. Ook wordt de verantwoording voor overheden eenvoudiger. Nu moeten zij achteraf laten weten hoe veel geld zij hebben uitgegeven. Voor de derde tranche gaat IenW alleen nog kijken of een maatregel is gerealiseerd, maar staat de bijdrage voor die maatregel vooraf vast. Als overheden een maatregel goedkoper kunnen uitvoeren, dan is dat in hun voordeel.

Bron: Ministerie IenW.

500 miljoen voor veiliger wegen provincie en gemeenten. Zie ook:
10 miljard naar onder meer infra zoals wegen, spoor, waterwerken en vaarwegen.

Advertisment ad adsense adlogger