Omgevingsraad Schiphol gestart

Omgevingsraad Schiphol gestartOmgevingsraad Schiphol gestart

Recentelijk is de Omgevingsraad Schiphol gestart. Daaraan nemen de luchtvaartpartijen, omwonenden, regionale bestuurders en het Rijk deel. Staatssecretaris Mansveld installeert de Omgevingsraad, die de taken overneemt van de van de Alderstafel Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). Tijdens de installatie overhandigt de kwartiermaker van de Omgevingsraad, Hans Alders, ook het laatste advies van de Alderstafel Schiphol. In dit advies is een akkoord gesloten over het gebruik van de vierde baan van Schiphol.

Na intensief overleg de afgelopen twee maanden is door de Alderstafel een advies aan de Staatssecretaris aangeboden over het gebruik van de vierde baan. Eerder was geconstateerd dat er een knelpunt optrad tussen de voorgenomen groei van Schiphol naar 510.000 bewegingen in 2020 en de regel die het gebruik van de vierde baan beperkt.

Functie van de Alderstafel

Het bereikte akkoord is de laatste daad van de Alderstafel Schiphol. De functie van de Alderstafel wordt overgenomen door de Omgevingsraad Schiphol, waarin ook het wettelijk adviesorgaan Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) wordt opgenomen. De Omgevingsraad Schiphol is vanaf heden het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van luchthaven en de omgeving bij elkaar komen.

Oplossing

De partijen hebben aangegeven vast te houden aan de structuur van het akkoord van 2008. Daarbinnen is gezocht naar een oplossing die de balans bewaart tussen hinderbeperking en selectieve groei van de luchthaven.

Dagnorm

De norm voor het jaarlijks gemiddelde gebruik van de vierde baan per dag blijft 40 vliegtuigbewegingen. Het maximaal aantal bewegingen dat per dag mag worden afgewikkeld is verhoogd van 60 naar 80 bewegingen. Als tegemoetkoming voor de ophoging van de dagnorm wordt het afgesproken plafond van 510.000 bewegingen teruggebracht tot 500.000 tot en met 2020.

Omwonenden

De bewoners krijgen vanaf heden een eigen legitimatie. Er komen 3 bewoners in de College van Advies van de Omgevingsraad te zitten. Deze drie zijn gekozen vanuit de 93 bewonersorganisaties. In totaal zijn er vanuit deze 93 bewonersorganisaties 10 bewonersvertegenwoordigers gekozen.

Advertisment ad adsense adlogger