Expert in bouwkundige injecties, Soil-ID

Soil-ID - Deventer Onderdoorgang

Soil-ID is opgericht in 2009 en is gespecialiseerd in diverse injectietechnieken. Met twee centraal gelegen vestigingen, in Breda en in Utrecht, worden diverse injecties uitgevoerd door heel Nederland, maar bijvoorbeeld ook in België en Duitsland. Soil-ID bouwkundige bodeminjecties voert vanuit de vestiging Breda horizontale en constructieve bodeminjecties uit. Dochteronderneming Soil-ID Vochtwering en Bouwputlekkages bestrijdt vanuit Utrecht met injecties diverse vochtproblemen en is daarnaast gespecialiseerd in betonreparatie.

Horizontale bodeminjectie

Wanneer met een begrenzing een bouwkuip is afgezet kan Soil-ID een injectie aanbrengen onderin de bouwkuip, waarmee een waterkerende laag wordt gerealiseerd. Hierna kan bemaling worden ingezet om het overige water weg te pompen en kan de bouwkuip nagenoeg droog worden afgegraven. Voor deze techniek dient wel een injecteerbare zandlaag aanwezig te zijn. Dit wordt vooraf vastgesteld door middel van een grondonderzoek. Ten opzichte van alternatieve technieken heeft deze methode vele voordelen, zoals grote tijdwinst, weinig ruimtebeslag op de bouwplaats, geen milieubezwaren en een algemene kostenbesparing. Ook kan de gehele realisatie van een bouwput  aan Soil-ID worden overgelaten wanneer dit wenselijk is.

Constructieve bodeminjectie

Door middel van een waterglas injectie kan Soil-ID grond verharden. Ook voor deze methode is zandgrond een vereiste en is grondonderzoek vooraf noodzakelijk. Het zand wordt door de toevoeging van waterglas steenhard. Met deze toepassing kunnen bestaande funderingen worden gestabiliseerd. Zo kunnen verzakkingen gestabiliseerd of voorkomen worden. Daarbij maakt deze methode het mogelijk om grond loodrecht af te graven naast bestaande bouw, zonder dat er ingrijpende maatregelen getroffen hoeven te worden zoals het slaan van een damwand. De voordelen van deze methode zijn onder andere dat er geen overlast voor de omgeving is, de duur van de toepassing van de injectie kort is, er geen milieubezwaren zijn en de benodigde installaties compact zijn waardoor beperkte ruimte nodig is.

Vochtwering

Of het nu gaat om een acute lekkage in een bouwkuip, om optrekkend vocht in huis of andere vormen van wateroverlast: Soil-ID is de partner in het bestrijden van lekkages en vochtproblemen. Hoewel de oorzaak niet altijd direct met het blote oog zichtbaar is, is het van belang deze oorzaak van het vochtprobleem te vinden. Alleen zo kan de permanente oplossing worden gevonden en toegepast. Met de toepassing van de juiste gel door middel van injectie kan hiermee het probleem worden verholpen.

Betonreparatie

Beton kan door vele zaken worden aangetast, zoals luchtverontreiniging, weer, roestende wapening of ouderdom. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Beton is dus gevoelig voor slijtage, maar voor elk probleem is een oplossing. Ook hierbij is een goede diagnose van groot belang om een passende en blijvende oplossing te bieden voor het probleem.

Gezegd kan worden dat er veel toepassingen zijn voor injecties, waarmee ogenschijnlijk ingewikkelde problemen gemakkelijk kunnen worden verholpen. Het onderzoek vooraf is hierbij zeer essentieel. De expertise, capaciteit en flexibiliteit zijn de onderscheidende factoren die Soil-ID u kan bieden. Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen via het nummer 076 – 54 98 370 of kijk op de website www.soilid.nl voor meer informatie. 

Rudonk 2
4824 AJ Breda
T 076-5498370
F 076-5498371
www.soilid.nl

Advertisment ad adsense adlogger