Specialisten in bebording, Verkeerskundig Adviesbureau Ronnico

Verkeerskundig adviesbureau Ronnico

Verkeersborden, straatnaamborden en bewegwijzering. Dat is waar het bij Verkeerskundig Adviesbureau Ronnico elke dag om draait. Het bedrijf staat ook wel bekend als de organisatie die al twintig jaar het bekende bordenboekje maakt. Ronnico is gespecialiseerd in alles wat met bebording te maken heeft. Van advies en het opstellen van beleidsnota’s tot onderhoud en beheer.

Sinds 2006 houdt het bedrijf zich zelfstandig bezig met ontwerp, inventarisatie en beheer van bebording. Door toenemende vraag vanuit de markt zijn daar ook werkzaamheden zoals het geven van advies en het opstellen van beleid en richtlijnen bijgekomen. Voor wegbeheerders maakt Ronnico ook verkeersbesluiten en database-analyses. Het bedrijf zet zichzelf op de kaart door haar transparante en directe manier van werken. Er heerst geen ­hiërarchie, juist het tegenovergestelde. Bij Ronnico benaderen ze hun opdrachtgevers informeel en persoonlijk. De lijnen zijn kort want als de opdrachtgever contact opneemt, krijgen zij direct de mensen te spreken die het werk ook daadwerkelijk uitvoeren. Daarnaast kunnen de opdrachtgevers via een beheerapp de werkzaamheden 24/7 online volgen. Dat geeft inzichtelijkheid en schept duidelijkheid. Ronnico biedt een totaalpakket aan diensten op het gebied van verkeersborden, straatnaamborden en bewegwijzering. Van plan tot plaatsing. En van inventarisatie of database-analyse tot beheer. De ervaren verkeerskundigen stellen verkeersbesluiten op en ondersteunen wegbeheerders met advies, richtlijnen en beleidsvoorstellen.

Beheerapps

Volgens Ronnico kan zo’n 15 procent van de bestaande verkeersborden gesaneerd worden. Het bedrijf heeft een geheel eigen kijk op beheer en adviseert klanten hoe zij hun beheer zo efficiënt mogelijk kunnen maken. Daarbij maken ze gebruik van hun online beheer­applicaties SignCloud, CityCloud, ParkCloud en LumiCloud. De beheerapps geven visueel inzicht in bebording, stad- en parkmeubilair, parkeermaatregelen en lichtmasten. Met de opgeslagen data kunnen heldere overzichten voor beleid en onderhoud worden gegenereerd. De beheerapplicaties zijn gebaseerd op Greenpoint, het online beheersysteem voor de openbare ruimte ontwikkeld door Greenpoint Advies, waarmee Ronnico een krachtig samenwerkingsverband heeft. Het systeem wordt al door meer door dan 40 gemeentes gebruikt en is de opvolger van conventionele systemen.

Recent afgeronde projecten

Ronnico ontwierp de bewegwijzering voor de nieuwe rondweg van de gemeente Reeuwijk. Ronnico was tevens verantwoordelijk voor de plaatsing van de nieuwe masten. Ook de gemeente Diemen deed een beroep op de organisatie. De afgelopen jaren is Diemen nogal gegroeid qua omvang. Daardoor zijn er honderden nieuwe lichtmasten bijgekomen. Tot voor kort kregen deze lichtmasten elk hun eigen nummer, maar door de vele werkzaamheden lukte het Diemen niet meer om de tel bij te houden. Tijd voor een hernummering. Gelijk een mooie aanleiding om de masten te schouwen en het beheer goed op poten te zetten, in de nieuwe door Ronnico ontworpen dataset LumiCloud. Ronnico ontwikkelde de dataset speciaal voor de inventarisatie en schouw van de openbare verlichting in Diemen. In de dataset kan alles worden vastgelegd wat noodzakelijk én handig is voor goed beheer, zoals soorten armatuur, fittingen, leeftijd en schadebeelden. Alle masten en objecten zijn ingemeten met een x en y coördinaat volgens BGT richtlijn. Kijk voor meer informatie over de diverse werkzaamheden en projecten op:
www.ronnico.nl

Nijkerkerstraat 149
3871 KB Hoevelaken
T +31 650 652 616
www.ronnico.nl


Diensten van Ronnico

  • Advies
  • Inventarisatie
  • Inspectie
  • Onderhoud en beheer
  • Verkeersbesluiten
Advertisment ad adsense adlogger