Dynamische stationsomgeving Eindhoven

Dynamische-stationsomgeving-Eindhoven

Het plan ‘District E’ van belegger en ontwikkelaar Amvest is gekozen voor herontwikkeling van de Stationsomgeving Eindhoven. Het Stationsplein verandert van een versnipperd plein met weinig uitstraling naar een verblijfsgebied voor wonen, werken, uitgaan en recreëren, passend bij de ambities van Brainport Eindhoven.

In District E komen 450 woningen, drie torens, winkeltjes, horeca en werk- en studeerplekken

Met haar plan ‘District E’ overtuigde belegger Amvest een brede groep van beoordelaars op de onderdelen ruimtelijk en programmatisch ontwerp, gebiedsvisie, het aandeel sociale woningbouw, de interactie met de stad en het grondbod. Het plan is ontworpen door architectenbureau Powerhouse Company in samenwerking met ZUS (Zones Urbaines Sensibles).

In de groep beoordelaars zaten naast deskundigen ook vele belanghebbenden, zoals omwonenden, ondernemers en diverse instanties. Naast Amvest dongen ook Hurks Vastgoedontwikkeling en gebiedsontwikkelaar BPD mee in de tender.

Drie torens

Wethouder Staf Depla roemt alledrie de plannen: “Ze waren stuk voor stuk kwalitatief van een hoogstaand niveau. Er viel echt wat te kiezen. Je zou bijna drie van dit soort locaties in de stad willen hebben.” Directeur gebiedsontwikkeling Heleen Aarts van Amvest toonde zich “geweldig trots en blij dat we de dynamiek van Eindhoven gestalte kunnen geven op deze belangrijke plek. De steun en ideeën van heel veel partners en inwoners bij de voorbereiding heeft ons initiatief extra kracht gegeven. We verbinden ons voor lange tijd aan deze plek als ontwikkelaar en belegger.”

Amvest oogstte waardering met het ontwerp van drie torens die in de onderbouw naast tal van publieksfuncties ook ontmoetings- en presentatieruimtes voor de Brainport-industrie herbergen – een nieuwe publiektrekker voor de binnenstad. Lof was er ook voor de aansluiting op de omgeving, de visie op het gebied en de inrichting van de ruimte tussen de Bijenkorf en The Student Hotel. Daarnaast scoorde het plan zeer goed op de wijze van interactie met de stad in zowel de bouwfase als de fase na ingebruikname. Alle drie de plannen onderscheidden zich als zeer duurzaam.

Menselijke schaal

In de visie van Amvest is voor de gewenste dynamiek een sterk programma nodig in een open gebouw met een ‘ademende’ openbare ruimte. De programmering komt in handen van een curatorgroep, waarin economische en culturele spelers de programmering helpen bepalen en up-to-date houden. De ruimtes zijn flexibel. Omwille van de actualiteit zijn ze eens in de zoveel jaren opnieuw in te delen en in te richten. Zo kan het programma van activiteiten ook over vele jaren nog relevant zijn.

De fijnmazige structuur van de binnenstad wordt doorgezet op het Stationsplein, zodat die als warm en menselijk wordt ervaren. Het wordt een plek waar alle Eindhovenaren graag willen verblijven. De indrukwekkende torens waaieren op de eerste vijf verdiepingen met groene terrassen uit naar de stad en de bezoekers, wat tevens de windval beperkt. De bebouwing en de openbare ruimte zijn op straatniveau zeer open, flexibel en zelfs uitwisselbaar. De bestrating van het plein loopt door in de exporuimtes op de begane grond.

Vervolgproces

Met de selectie van Amvest start het proces van de verdere uitwerking van het plan. Dat begint met het sluiten van een overeenkomst voor de verkoop van de benodigde grond en voor het borgen van alle verwachtingen en toezeggingen in het plan voor ‘District E’. Amvest heeft als onderdeel van de competitie een plan van aanpak opgesteld voor de interactie met belangstellenden en belanghebbenden, dat moet leiden tot de best mogelijke inpassing en uitwerking van de plannen. In het najaar start de participatie met een open dag.

Feiten en cijfers

• ‘District E’ omvat circa 450 woningen. Ongeveer 20 procent daarvan wordt sociale huurwoningen waarvoor de Eindhovense corporatie Woonbedrijf de beoogde eigenaar is.
• Van het totaal vloeroppervlak is circa een derde bestemd voor publieke en commerciële functies (niet-wonen).
• De hoogte van de drie torens zijn tussen de 76 en 158 meter hoog. In de torens komen naast woningen ook lobby’s en dakterrassen voor werk, uitzicht en ontspanning.
• Op de lagere verdiepingen sluit de bebouwing aan op de hoogtes van de omliggende gebouwen .
• Onder de gebouwen komt een eenlaagse parkeerkelder. Er is plek voor deelauto’s en fietsparkeren.
• In de openbare ruimte is plek voor een grote diversiteit aan bomen en planten. Technologische toepassingen zijn onder andere led-lichtlijnen in de bestrating.

Advertisment ad adsense adlogger