800 nieuwe woningen op Kop van Feijenoord

800 woningen op Kop van Feijenoord

De gemeente Rotterdam wil circa 800 nieuwe woningen laten ontwikkelen op de Kop van Feijenoord, bij de Piekstraat. De bedoeling is om nieuwbouw te combineren met herontwikkeling van bestaande industriegebouwen. Er komt nadrukkelijk ruimte voor kleine bedrijvigheid. De nu nog stenige omgeving zal ook meer groen krijgen.

De bouwhoogte op de Kop van Feijenoord is niet overal gelijk om een gevarieerd beeld tot stand te brengen

Woon-werkgebied

“In dit verborgen stukje Rotterdam op een prachtige plek aan de Nieuwe Maas willen we een woon-werkgebied maken”, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen). “De Piekstraat ligt tussen Feyenoord City en de Kop van Zuid. Het is een gebied met oude industriegebouwen. Het biedt veel kansen biedt voor ontwikkeling, bijvoorbeeld voor woningen voor alle inkomensgroepen.”

De uitgangspunten zijn vastgelegd in een ambitiedocument. Deze is door de grondeigenaren van de Piekstraat en de gemeente Rotterdam opgesteld. Het college heeft akkoord gegeven op dit document dat binnenkort in de gemeenteraad wordt besproken.

Doorstroommogelijkheden

Met deze nieuwe plannen wordt de doorstroommogelijkheden voor bewoners van Feijenoord vergroot. De Piekstraat maakt onderdeel uit van de Kop van Feijenoord. Het is een langgerekt gebied aan de Maas. Op termijn gaat het plaats bieden aan woningen voor alle inkomensgroepen en kleinschalige bedrijvigheid. De buitenruimte wordt opnieuw ingericht met meer groen. Rotterdam werkt samen met bewoners, gebruikers en andere partijen bij de ontwikkeling van deze plannen. Feijenoord is een van de zeven focuswijken van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). De bestaande woningvoorraad bestaat voor het overgrote deel uit sociale huurwoningen.

Uitgangspunten

In het ambitiedocument zijn de volgende uitgangspunten vastgelegd voor de toekomstige bebouwing.
– Een programma van maximaal 135.000 m² bruto-vloeroppervlakte aan de westzijde van de Piekstraat. Hiervan wordt minimaal twee derde en maximaal driekwart ingevuld met woningen en minimaal tien procent met bedrijfsruimte.
– Van de te bouwen woningen wordt minimaal 35 procent in het middensegment gerealiseerd. Minimaal 15 procent in het sociale segment.
– Binnen de wijk is een beperkte hotelfunctie of horeca mogelijk.
– De bouwhoogte is niet overal gelijk om een gevarieerd beeld tot stand te brengen. De maximale bouwhoogte is volgens het bestemmingsplan vijftig meter, met uitzondering van twee hoogteaccenten waar bouwen tot 60 en 65 meter mogelijk is.

In het ambitiedocument Piekstraat staan de spelregels voor de gebiedsontwikkeling. Om de ontwikkeling mogelijk te maken zullen eerst verschillende maatregelen moeten worden getroffen. Voor nieuwe ontwikkelingen moet het bestemmingsplan bijvoorbeeld worden aangepast.

Woontoren?

Op de meest zuidelijke punt van de Piekstraat ontwikkelt Heijmans een woontoren. Deze bouwontwikkeling valt buiten de reikwijdte van het ambitiedocument. Er loopt een zaak bij de Raad van State tegen de bouw van de toren. De einduitspraak wordt dit jaar verwacht.

Lees ook: Rotterdamse woningvoorraad is onvoldoende toekomstbestendig

800 nieuwe woningen op Kop van Feijenoord.

Advertisment ad adsense adlogger