Betaalbare oplossingen voor energieneutraal bouwen

Betaalbare oplossingen voor energieneutraal bouwen

In het EU-project AZEB werken acht partners uit zes landen samen. Het doel: een integrale methodologie ontwikkelen om kosteneffectief energieneutraal te bouwen.

Ieder nieuw gebouw bijna energienul krijgen voor 2020 is met het huidige ontwikkelingstempo niet haalbaar

AZEB betekent affordable zero energy buildings, de nadruk ligt dus op betaalbaarheid. Met 2020 in zicht moet het tempo van energieneutraal bouwen omhoog, maar men vindt het vaak te duur. Bestaande technische, procesmatige en beleidsmatige oplossingen worden verzameld, doorontwikkeld en geïntegreerd. Ook worden trainingsprogramma’s ontwikkeld.

Hoewel elk nieuw gebouw vanaf eind 2020 bijna energienul moet zijn volgens de Europese wetgeving, is het huidige ontwikkelingstempo te laag. Een van de oorzaken is dat het als te duur wordt beschouwd. Het optimaliseren van processen om bestaande en bewezen oplossingen volledig te integreren wordt gezien als de grootste kans voor succesvol energieneutraal bouwen. AZEB streeft naar een aanzienlijke kostenbesparing van nieuwe NZEB’s. Dit door integrale procesoptimalisatie in alle bouwfasen.

Gemeenschappelijke NZEB methodologie

De belangrijkste stappen van het AZEB-project zijn het evalueren van de beschikbare ervaringen en oplossingen om een gemeenschappelijke NZEB methodologie te ontwikkelen en deze toe te passen op demonstratieprojecten.Trainingsprogramma’s worden ontwikkeld in de bouw- en installatiesector om zich de kennis eigen te laten maken. De resultaten worden verspreid via bestaande en nieuwe online en offline platforms. Voor meer informatie: www.azeb.eu

Acht partners uit zes landen

De acht partners zijn uiteenlopend: drie kennisinstellingen, een universiteit, een woningcorporatie, een middelgrote en een grote aannemer en in Nederland een organisatie die duurzame ondernemers in het mkb vertegenwoordigt in de bouw- en installatiebranche: vereniging DNA in de Bouw. De andere partners komen uit Italië, Spanje, Bulgarije, Duitsland en Frankrijk. Vanwege de grote diversiteit van context, achtergrond en competenties wordt veel van de samenwerking verwacht. Het project duurt dertig maanden, tot eind 2019.

Over DNA in de Bouw

Vereniging De Nieuwe Aanpak in de Bouw (DNA) is niet alleen deelnemer, maar ook coördinator van dit project. Leden zijn mkb-bedrijven in de bouwsector met een hoge duurzaamheidambitie. DNA in de Bouw was eerder betrokken bij een Europees project om passiefhuistechnologie in Nederland verder te verspreiden: PassREg.

Met het AZEB project hoopt DNA de komende drie jaar opnieuw een groot aantal spelers in de Nederlandse bouw- en installatiesector te inspireren en te ondersteunen in het verhogen van de maatschappelijke waardecreatie door beter duurzaam te bouwen.

Horizon 2020 programma

AZEB heeft financiering ontvangen uit het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie. Met AZEB is een bedrag van bijna 2 miljoen euro gemoeid.

Fotobijschrift: Deze 171 huurwoningen in Spaans Baskenland vormen een case study in het EU-project AZEB.

Advertisment ad adsense adlogger