Vlaams-Nederlandse combinatie voor nieuwe Sluis Terneuzen

Vlaams-Nederlandse combinatie voor nieuwe Sluis Terneuzen

De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie heeft de opdracht voor de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen definitief aan het consortium Sassevaart gegund.

Het sluizencomplex vormt de toegang tot de havengebieden van Gent die van groot economisch belang zijn

Het consortium Sassevaart wordt gevormd door BAM (de Nederlandse en Belgische zusterondernemingen BAM Infra en BAM Contractors), DEME (DEME Infra Marine Contractors B.V. en Dredging International N.V.) en de Belgische bouwonderneming Algemene Aannemingen Van Laere N.V. In 2022 vaart het eerste schip door de Nieuwe Sluis.

Eric Marteijn, projectdirecteur Nieuwe Sluis Terneuzen: “Sassevaart kwam in het aanbestedingstraject als duidelijke winnaar uit de bus. We zijn blij met deze Vlaams-Nederlandse combinatie. We kunnen nu gebruikmaken van de Vlaamse en Nederlandse kennis en kunde. Dit is gezien de belangen en financiering van de Nieuwe Sluis, voor de Gentse en Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone, erg belangrijk.”

Bouw Nieuwe Sluis

De Nieuwe Sluis wordt van hoge kwaliteit, direct functioneel en met lage onderhoudskosten. Sassevaart kiest bij de bouw van de Nieuwe Sluis voor bewezen technieken. De sluis wordt binnen een diepe waterdichte afscheiding gebouwd tot ver onder de Boomse klei. Hiermee wordt omgevingsschade voorkomen.

Doordat de aannemer waar mogelijk diepwanden toepast, moet er minder geheid worden. Dit maakt dat er minder geluidsoverlast is. In het plan van Sassevaart blijft de Middensluis aanzienlijk langer open. Tot medio 2021. Dit is mogelijk door de aanleg van een tijdelijk doorvaartkanaal. Hierdoor kan het scheepvaartverkeer langer gebruik blijven maken van drie sluizen.

Vlot en veilig

Het auto- en fietsverkeer kan tijdens de bouwperiode veilig gebruikmaken van het sluizencomplex. Er komt een bypass komt voor auto- en fietsverkeer. De fietsers hoeven de weg niet over te steken om de doorgaande route te gebruiken.

Het werkterrein hindert het wegverkeer niet. Sassevaart behoudt de landtongen bij de Westsluis en de Middensluis om te gebruiken als werkterreinen. Het vervoer vanaf de bouwkeet in de Nieuw Neuzenpolder gaat per shuttlebus. De aanvoer van materiaal gaat zo veel mogelijk per schip.

Opdracht Nieuwe Sluis Terneuzen

Op 30 juni 2017 is het voornemen tot gunning aan alle betrokken partijen al bekendgemaakt. Tijdens de verplichte termijn zijn geen bezwaren ingediend. Het consortium Sassevaart was de beste inschrijver op basis van prijs en kwaliteit.

Het consortium heeft een inschrijving gedaan voor het ontwerp en de bouw voor een bedrag van 753.346.000 euro (inclusief BTW). De sluis heeft vergelijkbare afmetingen als de vernieuwde sluizen in het Panamakanaal, met afmetingen van 427 x 55 x 16,44 meter. De sluis wordt binnen het bestaande sluizencomplex in Terneuzen gerealiseerd.

Kosten Nieuwe Sluis

De aanleg van de sluis inclusief voorbereidingskosten en begeleiding en ook het infrastructureel beheer en onderhoud van de eerste twee jaar kost naar verwachting 934 miljoen euro (inclusief BTW).

Nederland betaalt, conform het verdrag tussen Nederland en Vlaanderen voor de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen, ruim 190 miljoen euro. Dit is inclusief een regionale bijdrage. Vlaanderen draagt conform het verdrag de overige kosten. De Haven van Gent draagt bij in het Vlaamse aandeel van de kosten. Uit de Europese CEF-fondsen wordt ruim 48 miljoen euro bijgedragen.

Advertisment ad adsense adlogger