Zonnepark Groene Hoek

Zonnepark Groene Hoek

In de gemeente Haarlemmermeer kan een omvangrijk zonnepark worden gerealiseerd. Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland hebben de Groene Hoek, waar een zonnepark van 50 hectare wordt aangelegd, daarvoor aangewezen als zogenaamd stimuleringsgebied voor zonne-energie.

Er geldt een maximale hoogte van de panelen en zonneweides mogen maximaal 25 jaar blijven staan

In de Groene Hoek was het al toegestaan om een zonnepark van 25 hectare aan te leggen. In februari van dit jaar besloten GS meer mogelijkheden te willen bieden voor zonne-energie. Er is onderzocht welke locaties geschikt zijn voor grotere zonneparken. Via de Uitvoeringsregeling zonne-energie bij de Provinciale Ruimtelijke Verordening wordt het nu mogelijk gemaakt. Het besluit wordt nog voorgelegd aan Provinciale Staten.

Faciliteren initiatieven

Gedeputeerde Ruimtelijk Ordening Joke Geldhof: “Wij zijn blij dat wij dit omvangrijke initiatief in de metropoolregio Amsterdam mogelijk kunnen maken. Dit brengt ons weer een stap dichterbij onze ambitie. We willen in 2050 een echt duurzame energievoorziening te hebben in de provincie Noord-Holland. Als provincie faciliteren wij graag initiatieven voor zonne-energie op plekken waar het kan en past. Op die manier willen we ruimte bieden aan duurzame energie. Tegelijkertijd willen we de economische en landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied behouden.”

Voorwaarden

Zonne-energie is één van de speerpunten van het provinciale duurzaamheidsbeleid. Naast het stimuleren van zonne-energie op daken wordt ruimte geboden aan zonneparken. Dit moet wel in landelijk gebied zijn. Er zijn wel enige voorwaarden verbonden. Zo geldt er een maximale hoogte van de panelen. Daarnaast mogen de zonneweides maximaal 25 jaar blijven staan. Tot slot wordt een aantal kwetsbare landschappen uitgesloten van zon-ontwikkelingen.

Stimuleringsgebieden met zonneparken groter dan 25 hectare mogen alleen in gebieden met een grote dynamiek liggen. Deze moeten verder in samenwerking met, en met draagvlak van, belanghebbenden in de omgeving tot stand komen. Doel is het open gebied te sparen. Hiermee kunnen de economische (agrarische) en landschappelijke kwaliteit van het buitengebied behouden blijven. De plannen voor de Groene Hoek voldoen hier aan.

Advertisment ad adsense adlogger