6e ronde Wbi zorgt voor ruim 28.800 woningen in de nieuwbouw

6e ronde Wbi zorgt voor ruim 28.800 woningen in de nieuwbouw

Er wordt door het ministerie van BZK een bedrag uit van 177 miljoen euro uitgetrokken voor 48 projecten uit 39 gemeenten en twee regio’s. Zij krijgen een bijdrage uit de zesde ronde van de Woningbouwimpuls (Wbi). Dankzij de Wbi konden sinds 2020 al bijna 213.195 nieuwe woningen versneld worden gebouwd.

“Het ministerie trekt voor deze ronde van de Wbi een bedrag uit van 177 miljoen, goed voor de versnelde bouw van 28.828 woningen”

72 procent valt in de categorie betaalbaar. Dit zijn woningen in de sociale huursector, middenhuur en betaalbare koopwoningen. ze zijn bedoeld voor starters en mensen met lage- en middeninkomens. Voor de zomer krijgen afgewezen projecten nog een tweede kans.

Doorbouwen mede dankzij Wbi

“De inzet om te blijven doorbouwen is onverminderd hoog. Nog niet eerder ontvingen we zoveel aanvragen voor een ronde van de Wbi. Het is fantastisch om te zien hoe partijen zich inzetten om het woningtekort in te lopen. Om starters en mensen met lagere inkomens meer kansen op de woningmarkt te geven moeten we sneller meer betaalbare woningen bouwen. Met deze zesde, en voorlopig laatste ronde van de Woningbouwimpuls zorgen we ervoor dat de schop voor een flink aantal woningen snel de grond in kan”, bericht minister Hugo de Jonge.

Kleinschalige nieuwbouw projecten

De 48 projecten die geld krijgen voor nieuwbouw zijn verdeeld over het land. Voor de 6e ronde van de Wbi dienden 60 gemeenten 75 projecten in. redelijk veel kleinere en middelgrote gemeenten vroeg een bijdrage aan, mogelijk gemaakt door de verlaging van de minimale projectomvang van 500 naar 200 woningen. De belangstelling hiervoor was groot: 38 aanvragen gingen over projecten met minder dan 500 woningen. Meer dan de helft van deze aanvragers krijgt een bijdrage en 14 gemeenten krijgen voor het eerst een toekenning. Van de 27 toegekende aanvragen voor projecten met minder dan 500 woningen, is 75 procent betaalbare nieuwbouw voor starters en middeninkomens. Zo helpt de Woningbouwimpuls ook bij de leefbaarheid in kleine(re) dorpen en steden.

Lees verder onder de afbeelding.
6e ronde Wbi zorgt voor ruim 28.800 woningen in de nieuwbouw

Ook twee regio-overstijgende initiatieven krijgen een bijdrage. Stadsregio Parkstad Limburg diende een aanvraag in namens uit zes verschillende gemeenten. Vanuit de provincie Friesland kwam een aanvraag van elf verschillende gemeenten verspreid over de hele provincie, inclusief Terschelling. In deze ronde viel verder de aandacht voor klimaatbestendige bouw op en de toepassing van de Landelijke Maatlat voor klimaatadaptief en groen bouwen. Zo worden de nieuwe wijken beter bestand tegen bijvoorbeeld overstromingen, wateroverlast, droogte, hitte en bodemdaling. Ook is er meer ruimte voor biodiversiteit bij de nieuwbouw.

Herkansing

De zesde aanvraagronde is voorlopig de laatste ronde van de Wbi. Mede daarom krijgen de gemeenten van wie de aanvraag deze ronde is afgewezen, een herkansing. Tot eind mei kunnen ze hun aanvraag nog een keer aanpassen en opnieuw indienen. Voor de zomer wordt bekend welke herkansers een alsnog een bijdrage krijgen. Hiervoor blijft een budget van 123 miljoen euro beschikbaar.

Infographics en bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties (BZK)

6e ronde impuls zorgt voor 28.800 woningen in de nieuwbouw. Zie ook:
Nieuwbouw moet veel meer vaart krijgen, versnelling ingezet door Hugo de Jonge.

Advertisment ad adsense adlogger