Bouwen voor de zorg

Bouwen in de zorg

De vergrijzing in Nederland zorgt voor een veranderende zorgvraag. Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en stellen andere eisen aan ziekenhuizen. Om hieraan te voldoen moeten zorginstellingen vaak het bestaande gebouw aanpassen. Vooral ziekenhuizen zijn jaar is schilderwerk, gevolgd door brandwerende maatregelen. Maar ook vloerbedekking en het verbeteren van het binnenklimaat staan hoog op de to-do-list. Bouwen voor de zorg.

Nederland vergrijst. Dat veroorzaakt een toenemende zorgvraag. Daarbij komt dat de eisen van van plan de komende jaren uit te breiden. De meest geplande klus voor de komende twee mensen aan de zorg veranderen. Ze willen langer thuis blijven wonen, maar wel ondersteund worden met zorg. Verder wordt het delen van een kamer met meerdere mensen in ziekenhuizen niet als ideaal ervaren.
Bovendien krijgen zorgbedrijven te maken met het principe van een ‘healing environment’, waarbij fysiek, mentaal en sociaal welbevinden van patiënten centraal staat. Door specifieke keuzes voor verlichting, kleur en inrichting voelen patiënten zich meer op hun gemak en dat bevordert hun herstel.

Zorgbedrijven staan daarom de komende jaren voor de opgave om hun bestaande gebouwen aan te passen aan deze nieuwe wensen en behoeften. Door de marktwerking in de zorg krijgen deze instellingen steeds meer verantwoordelijkheid en vrijheid in hun investeringen. Ze kunnen zich profileren ten opzichte van andere ziekenhuizen en zorginstellingen. Dat biedt kansen voor bouwers en fabrikanten.

Plannen voor de zorg

BouwKennis onderzocht wat de uitbreidingsplannen van zorginstellingen zijn, welke specifieke klussen zij willen uitvoeren en hoe het met hun budget hiervoor gesteld is. Daarvoor zijn ziekenhuizen, middelgrote zorginstellingen (minder dan 100 bedden of minder dan 150 FTE) en grote zorginstellingen (meer dan 100 bedden of meer dan 150 FTE) ondervraagd.

In 2012 had iets meer dan een vijfde van de ziekenhuizen plannen voor uitbreiding. Onder zorginstellingen is dat percentage lager. Gemiddeld 11% van de ziekenhuizen en zorginstellingen heeft in 2013 uitbreidingsplannen en gemiddeld 8% heeft deze voor 2014 in de planning staan.

Budget

In economisch mindere tijden is het aannemelijk dat de budgetten voor uitbreiding en nieuwbouw kleiner worden. Dat is dit jaar echter niet direct het geval voor de ziekenhuizen en zorginstellingen. Bij ruim 10% van de ziekenhuizen en middelgrote zorginstellingen is het budget (licht) gedaald. Bij grote zorginstellingen zijn de budgetten iets vaker verkleind, namelijk bij 17%. Gemiddeld ruim eenderde geeft echter aan niet te weten welke ontwikkeling het budget heeft doorgemaakt. Nog eens ruim eenderde van de instellingen geeft aan dat het budget gelijk gebleven is.

Lees verder in editie 1-2013

Zie ook: Duurzaamste zorggebouw voor Brunssum.

Advertisment ad adsense adlogger