In 2020 ruim 69 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd

In 2020 ruim 69 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd

In 2020 werden ruim 69 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat is ruim drie procent minder dan in 2019, maar meer dan in de jaren 2010-2018. Zo blijkt uit onderzoek van het CBS.

De totale woningvoorraad groeide met 0,9 procent tot bijna 8 miljoen woningen

Tussen 2000 en 2009 groeide de woningvoorraad door nieuwbouw jaarlijks doorgaans met ruim 1 procent, gemiddeld zo’n 76 duizend woningen per jaar. Op het dieptepunt in 2014 was dat percentage geslonken tot 0,6 (45 duizend nieuwbouwwoningen).

In de vijf jaren daarna groeide het aantal nieuwbouwwoningen steeds harder. In 2020 werd er iets minder gebouwd dan het jaar ervoor. Geheel onverwacht was dat niet. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen liep sinds 2019 terug. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor wat er in de nabije toekomst aan woningen gebouwd zal worden.

Woningvoorraad

Nederland telde op 1 januari 2021 bijna 8 miljoen woningen. Dat zijn er bijna 75 duizend meer dan een jaar eerder. Naar verwachting zal dit jaar de grens van 8 miljoen gepasseerd worden. Door nieuwbouw groeide de woningvoorraad vorig jaar met 69,3 duizend woningen.

Behalve door nieuwbouw verandert de woningvoorraad ook door sloop, splitsing of samenvoeging van woningen en door transformatie van bestaande gebouwen. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld als een kantoorpand wordt omgebouwd tot een appartementencomplex. In 2019 werden door transformatie van gebouwen 12,5 duizend woningen toegevoegd aan de woningvoorraad.

Veel nieuwbouw in Flevoland

In absolute aantallen werden in Zuid-Holland de meeste woningen gebouwd, ruim 15 duizend. Noord-Holland en Noord-Brabant volgden elk met ruim tienduizend woningen. De woningvoorraad groeide door nieuwbouw relatief het hardst in Flevoland, met 1,5 procent.

Ook in Groningen, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland lag de groei boven het landelijk gemiddelde. In Limburg werden naar verhouding veel minder nieuwbouwwoningen toegevoegd aan de woningvoorraad.

Lees ook: Doorbouwen nodig, plancapaciteit woningbouw omhoog

Zoeterwoude en Den Haag

In Zoeterwoude groeide de woningvoorraad door nieuwbouw het hardst, met bijna zes procent. In totaal werden daar 202 nieuwbouwwoningen opgeleverd.

In Den Haag werden de meeste nieuwbouwwoningen toegevoegd, te weten 2.820. De afgelopen jaren stond Amsterdam juist op de eerste plek. In 2020, 2019 en 2018 zijn daar respectievelijk 2.511, 5.198 en 7.530 nieuwbouwwoningen gebouwd. In Amsterdam staan in totaal bijna 450.000 woningen, bijna zes procent van de Nederlandse woningvoorraad.

Advertisment ad adsense adlogger