Kop van N-H zet in op passende woningen

Kop van Noord-Holland zet in op passend wonen

Voor iedereen een passende woning realiseren. Daar zetten de vier gemeenten uit de Kop van Noord-Holland en de provincie Noord-Holland zich de komende vijf jaar voor in.

‘De urgentie om te bouwen is groot. Het woningtekort vraagt snel om meer passende woningen’

In het regionaal woonakkoord dat de gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie op 8 maart 2022 zijn aangegaan worden de urgente woonuitdagingen aangepakt.
In het woonakkoord is er aandacht voor het versnellen van de woningbouw, met nadruk op:
– Het tekort aan woningen in de Kop. Om hier gehoor aan te geven mogen de regiogemeenten meer woningen adaptief in het programma opnemen.
– Het toevoegen van betaalbare woningen, tijdelijke woningen, doorstroming en passende woningen voor senioren.
– Binnenstedelijk bouwen en bouwen nabij OV-knooppunten. Er wordt ingezet op OV-bereikbaarheid in combinatie met de aanleg van regionale doorfietsroutes en het beter gebruiken van weginfrastructuur.
– Ook maakt het akkoord vroegtijdige afstemming van woningbouwplannen in het landelijk gebied mogelijk. Over plannen in het Bijzonder Provinciaal Landschap blijven de partijen met elkaar in gesprek.

Samen aanpakken

Gezondheid is een belangrijke factor bij de locatiekeuze van de nieuwe woningen, de inrichting van wijken, de manier van bouwen en de positie van woningen ten opzichte van eventuele hinderbronnen.

Zo stelt Gedeputeerde Cees Loggen (Wonen): “Goed bereikbare woningen en een gezonde leefomgeving zijn belangrijke thema’s in het woonakkoord. Zo pakken we de woningbouw in één keer goed aan. Het sneller bouwen van betaalbare en duurzame woningen voor verschillende doelgroepen is ontzettend belangrijk. Daarom is het goed dat we samen optrekken en de uitdagingen in deze regio gecombineerd aanpakken.”

Ook wat betreft de verduurzaming van nieuwbouw hebben de provincie en de gemeenten grote ambities. Er wordt zoveel mogelijk ingezet op klimaatneutraal, klimaatadaptief, circulair en natuur- en landschapsinclusief bouwen.

“De woningmarkt in onze regio staat onder druk. De urgentie om te bouwen is groot, het woningtekort vraagt snel om meer (duurzame) passende woningen. Naast kwantiteit vraagt ook kwaliteit aandacht, met aandacht voor duurzaamheid en circulariteit.” Aldus Theo Groot, Jelle Beemsterboer, Heleen Keur en Hennie Huisman, wethouders in de Kop van Noord-Holland.

Woonakkoord

Het regionaal woonakkoord 2022-2026 bestaat uit een bestuursakkoord met geformuleerde doelen voor de komende vijf jaar en een uitvoeringsagenda met concrete acties. Het woonakkoord is op 8 maart 2022 aangegaan door de provincie Noord-Holland en de colleges van de gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen.

Voor de uitvoering van dit woonakkoord en die van de andere regio’s in de provincie stelt de provincie Noord-Holland een totaalbedrag van 2,5 miljoen euro beschikbaar voor vijf jaar.

Lees ook: RIA voor evenwicht tussen woon- en bedrijfsruimte

Advertisment ad adsense adlogger