Marineterrein Amsterdam – 800 woningen, 2000 banen en een stadspark

Marineterrein Amsterdam - 800 woningen, 2000 banen en een stadspark

In het Marineterrein Amsterdam komt een nieuw, groen en duurzaam stuk stad. Nu Defensie het grootste deel van het terrein gaat verlaten, wordt het terrein ontwikkeld tot een wijk om in te wonen, werken, leren en recreëren.

Zeventig procent van het Marineterrein zal onbebouwd blijven

Het Marineterrein, gelegen aan de oostkant van het centrum van Amsterdam, was vanaf 1655 in gebruik bij de Admiraliteit van Amsterdam en haar opvolger, de Koninklijke Marine. In 2013 en 2017 hebben Defensie en Amsterdam afgesproken dat een groot deel van het terrein, dat nu nog in gebruik is door Defensie, beschikbaar komt voor de stad.

Rijk en gemeente trekken samen op in het maken van toekomstplannen voor het Marineterrein. Defensie zelf blijft aanwezig met een compacte kazerne en een sportveld, waar een helikopter kan landen, maar waar ook bewoners kunnen sporten.

Groen wijk

In de nieuwe wijk zal ruimte zijn voor ongeveer 800 woningen, 2300 arbeidsplaatsen voor kleinere innovatieve bedrijven en voor ongeveer 1400 studenten en onderwijspersoneel. Er is veel plek voor kunst en cultuur, en voor sport. De nieuwe buurt ligt in een groene, waterrijke en autovrije omgeving, met een park aan het water van het Oosterdok. Zeventig procent van het terrein zal onbebouwd blijven.

Alle monumenten, waaronder het Poortgebouw, de voormalige timmerwerkplaats, het Officiersgebouw en de Commandantswoning en -gebouw, blijven behouden. Karakteristieke gebouwen worden zoveel mogelijk behouden, net als bomen die er al lang staan en bepalend zijn voor het beeld.

Drie deelgebieden

Het Marineterrein bestaat straks uit drie deelgebieden: het Stadspark langs het water aan het Oosterdok, het Dok waar het merendeel van de bebouwing komt en de nieuwe kazerne van Defensie in de noordoosthoek van het terrein. Er zijn veel doorzichten op het water en veel openbare kades.

In het Stadspark komt een campusachtige opzet met veel groen rondom de gebouwen. Het Dokplein wordt een centraal ontmoetingsplein. Alleen de kazerne van Defensie blijft, met uitzondering van het sportveld, niet-openbaar gebied.

De bebouwing wordt twintig tot dertig meter hoog, met daarnaast enkele gebouwen van 40 meter hoog, en daken zullen een gebruiksfunctie krijgen (groen of terras). Voorstellen worden getoetst aan de zichtlijnen vanuit de Grachtengordel als Unescowerelderfgoed. Voor wonen geldt de verdeling 40-40-20 (40 procent sociale huur, 40 procent middeldure huur en 20 procent dure huur & koop)

In de plannen is veel aandacht voor leefbaarheid en voor duurzaamheid. Het Dok en Stadspark worden autovrij gebied met logistieke hubs op het terrein aan de Dijksgracht (met afmeerplek) en de Kattenburgerstraat. Logistiek en distributie vindt zo veel mogelijk plaats via het water.

De energiehuishouding van de bebouwing is op langere termijn klimaatneutraal. De nieuwe bebouwing is vanaf het begin gasloos en ook voor de bestaande bebouwing is dat de ambitie. Stromen van afval worden (op termijn) circulair en er komt ook een circulair systeem voor gebruikswater. Biobased bouwen, hergebruik van bestaande materialen en minimale milieulast zijn de uitgangspunten.

Meer informatie: Marineterrein Amsterdam

Advertisment ad adsense adlogger