Natuurinclusief bouwen met ruimte voor o.a. vleermuis, huismus en egel

Natuurinclusief bouwen met ruimte voor vleermuis, huismus en egel bij nieuwbouw

Ontwikkelaars die in Arnhem willen bouwen, worden binnenkort verplicht natuur in en rond de woning meer te betrekken bij hun ontwerp.

Geschat wordt dat het natuurinclusief bouwen de ontwikkelaar per woning 500 tot 1500 euro zal kosten

Er komen op en rond nieuwbouwwoningen bijvoorbeeld neststenen voor vogels en vleermuizen, groene daken en erfafscheidingen waar egels onderdoor kunnen. Meer groen en water in de directe woonomgeving zoals hagen, bomen, amfibieënpoelen en groene verbindingen moeten het leefgebied van dieren vergroten.

Arnhem wil hiermee de teruggang van biodiversiteit een halt toeroepen. Wethouder Cathelijne Bouwkamp: ‘We hebben de komende jaren meer woningen voor Arnhemmers nodig, maar dat mag niet ten koste gaan van de biodiversiteit. Met deze maatregelen kunnen mens en dier beter naast elkaar leven.’

Werken volgens puntensystee

Ontwikkelaars gaan werken volgens een puntensysteem. Dat maakt helder wat gevraagd wordt en daagt uit tot creatieve oplossingen. Dit systeem gaat verder dan de Wet natuurbescherming, die alleen compensatie eist als beschermde diersoorten zich in een gebied bevinden. Met dit plan blijven niet alleen bestaande diersoorten in het gebied behouden, maar komt er ook ruimte voor nieuwe soorten.

Het gaat nadrukkelijk niet alleen om bedreigde of beschermde soorten. De gemeente wil vooral de grote rijkdom aan soorten in stand houden en uitbreiden en gezonde ecosystemen creëren. Ook vergroten deze maatregelen de klimaatbestendigheid van een buurt. De aanleg van groen gaat bijvoorbeeld hittestress tegen en helpt bij wateroverlast.

Meer groen

Ook het leven van Arnhemmers gaat hierdoor erop vooruit. Volgens onderzoek van onder meer Wageningen University & Research leven mensen gezonder en gelukkiger wanneer ze omringd zijn door natuur.

Meer stadsgroen gaat fijnstof tegen, zorgt voor een lagere kans op stressgerelateerde aandoeningen zoals depressie en angststoornissen en zet bewoners aan tot bewegen in de buitenlucht.

Deze nieuwe regels gaan voor het eerst in bij de ontwikkeling van de Arnhemse velden 3 noord en 23 in Schuytgraaf. Geschat wordt dat dit de ontwikkelaar per woning 500 tot 1500 euro zal kosten. Dit hangt af van hoeveel woningen er per plan gebouwd worden en welke maatregelen er worden gekozen.

Lees ook: Brochure aan de slag met natuurinclusiviteit

Natuurinclusief bouwen met ruimte voor vleermuis, huismus en egel bij nieuwbouw.

Advertisment ad adsense adlogger