40 appartementen woonzorgcentrum Hanzeborg Lelystad

Project - Veertig appartementen woonzorgcentrum Hanzeborg in Lelystad

Met een gezamenlijke ferme druk op de confetti-knop gaven burgemeester Mieke Baltus, Hanzeborg bewoner de heer Rooke en kinderen van kinderdagverblijf Hanzepret het feestelijke startsein voor de uitbreiding van woonzorgcentrum Hanzeborg.

“Naar de toekomst toe willen wij met projecten zoals woonzorgcentrum Hanzeborg, nog meer inzetten op wijken die dementievriendelijk en seniorproof zijn”

Aan de kant van Lelystad CS worden veertig nieuwe zorgappartementen voor mensen met dementie gerealiseerd. Salverda Bouw gaat de  nieuwe aanbouw voor Centrada realiseren. Medio 2023 wordt de aanbouw opgeleverd waar vanaf augustus bewoners hun intrek kunnen nemen.

Zorgvraag

De samenleving vergrijst waardoor de huisvestingsvraag op de vastgoedmarkt verandert en ook de zorgvraag. Door de demografische samenstelling van Flevoland verdubbelt het aantal ouderen de komende jaren. Hierdoor neemt de zorgvraag en de complexiteit van de zorgvraag in de provincie toe.

Uitbreiding

Een grote maatschappelijke opgave, in aantallen en ook voor het ontwikkelen van woonconcepten waar wonen en zorg worden gecombineerd. “Door de vergrijzing en de toenemende vraag naar complexe zorg neemt ook de vraag naar (locaties voor) zorgappartementen toe”, licht Martine Visser, directeur bestuurder van Centrada, toe.

Visser: “Centrada faciliteert Woonzorg Flevoland in dit huisvestingsvraagstuk. Als huurder en gebruiker van het woonzorgcentrum hebben zij Centrada gevraagd te onderzoeken of een uitbreiding van de Hanzeborg mogelijk was. Dat leverde deze positieve uitkomst op.”

Centrada investeert hiermee vanuit haar maatschappelijke rol in de uitbreiding van haar zorgvastgoed. Flexibiliteit van het vastgoed vormt daarin de leidraad. Dat wil zeggen dat dit vastgoed op een eenvoudige manier – op termijn – ook voor andere doelgroepen ingezet kan worden of weer regulier kan worden verhuurd.

Hanzeborg

In 2010 opende Hanzeborg de deuren. Een multifunctioneel gebouw met een wijkfunctie en faciliteiten als een kinderdagverblijf, een kapper, pedicure, een zwembad en een Grand-Café. Woonzorglocatie Hanzeborg wordt nu uitgebreid met een nieuwe vleugel.

“Woonzorg Flevoland vindt het belangrijk dat mensen kunnen wonen op de plek die bij hen past met de beste zorg. Dat vraagt een divers aanbod van woonvormen die mogelijkheden bieden voor passende zorg. Wij zien ouderenzorg als integraal onderdeel in de wijk, waarbij onze voorzieningen er voor elke wijkbewoner zijn,” legt John Bos voorzitter Raad van Bestuur Woonzorg Flevoland uit.

“Hanzeborg is hier een mooi voorbeeld van. Naar de toekomst toe willen wij nog meer inzetten op wijken die dementievriendelijk en seniorproof zijn, waarbij onze woonzorgcentra – als Hanzeborg – of onze thuiszorg een centrale functie hebben voor de wijkbewoners. Hiermee kunnen we de ouderen en hun mantelzorgers ondersteunen.

Lees ook: Woonzorgcomplex Huis in de Duinen in Zandvoort

Advertisment ad adsense adlogger