Schieveste, 3.500 woningen naast station Schiedam

Schieveste, 3.000 tot 3.500 woningen naast station Schiedam Centrum

De gemeente van Schiedam heeft begin deze week het gewijzigde bestemmingsplan Schieveste 2021 vastgesteld. Dit plan voor de bouw van 3.000 tot 3.500 woningen op de strook grond bij het station Schiedam Centrum kon rekenen op brede instemming van de raad.

“Met Schieveste zal op een belangrijk OV-knooppunt een stuk stad verrijzen met koop- en huurwoningen, commerciële en maatschappelijke voorzieningen”

De Raad van State had in haar recente uitspraak al aangegeven dat dit vernieuwde bestemmingsplan met een verkorte procedure kan worden vastgesteld. Na afloop van de beroepstermijn van 6 weken kunnen de voorbereidingen voor realisatie van de nieuwbouw gelijk starten.

Na vernietiging bestemmingsplan nu herstelbesluit Schieveste

Eind 2021 is het bestemmingsplan Schieveste door de gemeenteraad vastgesteld en in werking getreden. Bij de Raad van State zijn destijds een tweetal beroepen tegen het vastgesteld bestemmingsplan ingesteld. De uitspraak Raad van State volgde op 3 mei 2023. Het bestemmingsplan Schieveste uit september 2021 werd vernietigd.

Woningbouw op Schieveste is weliswaar goed mogelijk, maar enkele onderdelen in het bestemmingsplan heeft de gemeente onvoldoende gemotiveerd, luidde het oordeel van de hoogste bestuursrechter van Nederland. In die uitspraak gaf de Raad van State ook aan dat deze gebreken in het bestemmingsplan versneld kunnen worden hersteld. Uitsluitend op drie onderdelen moest de gemeente het plan herzien. Dat is snel en in afstemming met de bezwaar makende partij gebeurd.

Gewijzigd bestemmingsplan

Met het herstelbesluit van 30 mei 2023 worden geen andere wijzigingen doorgevoerd in het bestemmingsplan. De verwachting is dan ook dat er, gelet op de afstemming met de bezwaar makende partij, geen beroepen bij de Raad van State zullen worden ingesteld tegen dit gewijzigde bestemmingsplan Schieveste. Mede omdat de Raad van State het recht op indienen beroep tegen het gewijzigde bestemmingsplan heeft beperkt tot de partijen die in beroep zijn gegaan tegen het eerdere bestemmingsplan.

Hoogwaardig wonen

Met Schieveste zal op een van de belangrijkste OV-knooppunten in de zuidelijke Randstad een grootstedelijk stuk stad verrijzen met koop- en huurwoningen, commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Ontwikkelcombinatie Schieveste realiseert op deze locatie circa 3.000 woningen. De eerste fase – Schiehoven – bestaat uit ruim 1.100 woningen, in een mix van studentenhuisvesting, middeldure en vrije sector appartementen, waarvan 75% valt in het betaalbare segment.

Ontwikkelcominatie

Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan voor Schieveste heeft Ontwikkelcombinatie Schieveste (OCS) circa 2 jaar nodig om verder Schieveste te ontwikkelen en de bouw voor te bereiden van de eerste 1.100 woningen. Gedurende deze 2 jaar zal OCS onderzoek doen naar de juiste woonproducten bij de vraag van de doelgroep en de professionele afnemers (beleggers en corporaties). Ook zal het participatietraject – afstemming met stakeholders – worden voortgezet en zal de placemaking worden opgestart. De start bouw van de eerste gebouwen is voorzien voor eind 2025.

Schieveste (OCS) is een samenwerkingsverband van Dura Vermeer, Synchroon, Van Omme & De Groot en VolkerWessels Vastgoed.

Lees ook Nieuwbouwwoningen Groenoord-Zuid in Schiedam.

Advertisment ad adsense adlogger